MSN

25.04.2019 – Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir

| 25 aprilie 2019

Biserica Ortodoxă învaţă că omul se mântuieşte prin unirea cu Hristos, repetând viaţa Mântuitorului prin viaţa sacramentală a Bisericii. Taina cea mare a credinţei noastre este, după Apostolul neamurilor, Hristos, Întruparea Lui şi iconomia dumnezeiască prin care El a mântuit lumea (1 Tim. 3, 16). Acest Mister iniţial, această fericită unire a creatului cu necreatul, …..Citeste mai departe

23.01.2019 – Valoarea timpului liturgic în viaţa noastră: Despre calendarul ortodox

| 23 ianuarie 2019

În fiecare an, noi, creştinii, primim din partea Bisericii calendarul ortodox. Îl primim cu evlavie şi credinţă şi îl aşezăm la loc de cinste în casa noastră, dar şi în inima noastră. În calendarul ortodox sunt însemnate numele sfinţilor şi ale praznicelor de peste an, precum şi multe alte informaţii liturgice care privesc viaţa credincioşilor.
…..Citeste mai departe

04.01.2019 – Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul emisar al Legii Vechi: Icoana a pocăinţei şi vestitor al Cuvântului

| 4 ianuarie 2019

În vremea stăpânirii cezarului Tiberiu al Romei, sub guvernarea lui Ponțiu Pilat în Iudea, când arhierei erau Anna și Caiafa (Luca III, 1-3), Sfântul Ioan Botezătorul iese la propovăduire, pregătind calea Mântuitorului Hristos prin botezul pocăinţei. Apariţia sa în mijlocul poporului iudeu a avut rostul de a reaprinde în suflete vechea credință într-un Mesia cu …..Citeste mai departe

04.01.2019 – „Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte”: Taina Sfântului Botez între simbol şi prefigurare

| 4 ianuarie 2019

Componenta fundamentală întrebuinţată în actul liturgic al săvârşirii Tainei Sfântului Botez este fără îndoială apa. Prezenţa ei este indispensabilă întrucât, fiind „elementul natural cel mai des folosit pentru curăţirea trupească” devine, prin urmare, „simbolul cel mai potrivit al curăţirii spirituale sau sufleteşti, pe care o căpătăm prin botez; ea astâmpără setea, reînnoind deci forţele trupului …..Citeste mai departe

26.10.2018 – Pilda de jertfă şi mărturisire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie: Ostașul lui Hristos din cetatea Tesalonicului

| 26 octombrie 2018

„El trăiește pentru noi, mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi și obține ceea ce este bine pentru noi”. Sunt cuvintele pe care Arhiepiscopul Ioan al Tesalonicului le scria despre Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, arătând rolul pe care îl avea în secolul al VII-lea cultul Sfântului Dimitrie printre locuitorii cetății Tesalonic.
Cât de iubit …..Citeste mai departe