MSN

28.03.2014 – Susţineri de doctorat la Facultatea de Teologie din Cetatea Băniei: Eveniment academic în teologia craioveană

Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie din Craiova şi-a compleat lista absolvenţilor cu încă două nume arhim. Irineu Dogaru şi Antonie Chelcea, ambii ucenici ai IPS Părinte Irineu, la secţiunea teologie-dogmatică. Susţinerea celor două teze a avut loc joi, 27 martie, în sala de festivităţi a Centrului de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova.

Încă două nume au fost adăugate săptămâna aceasta pe lista doctorilor în domeniul Teologie, la Craiova. Evenimentul a fost găzduit, de către Centrul de restaurare, conservare patrimoniu şi vizualizare al Facultăţii de Teologie.

Cei doi candidaţi, părintele arhimandrit Irineu Dogaru şi teologul Antonie Dumitru Chelcea, au prezentat lucrările doctorale în faţa unei comisii prezidate de Înaltpreasfinţitul Irineu, Mitropolitul Olteniei şi Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova, cel care a fost de fapt şi conducătorul ştiinţific al celor două teze doctorale. Este vorba despre lucrările: „Efectele Sfintei Euharistii în teologia Sfântului Chiril al Alexandriei”, elaborată de arhim. Irineu Dogaru şi „Caracterul soteriologic al morţii şi învierii Mântuitorului Iisus Hristos”, elaborată de Antonie Dumitru Chelcea. Membri referenţi ai celor două lucrări au fost: preot prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, preot prof. univ. dr. Tache Sterea, Facultatea de Teologie din Bucureşti, preot prof. univ. dr. Valer Bel, Facultatea de Teologie din Cluj Napoca, preot conf. univ. dr. Nicolae Moşoiu, Facultatea de Teologie din Sibiu şi preot conf. univ. dr. Picu Ocoleanu, Facultatea de Teologie din Craiova.

După susţinerea lucrărilor au avut loc aprecieri ale coordonatorului ştiinţific şi ale referenţilor, discuţii şi răspunsuri la întrebările venite din partea auditoriului, după care a urmat deliberarea comisiei de doctorat conduse de prof. univ. dr. Gheorghe Matei, de la Universitatea din Craiova, care a decis, în unanimitate şi cu calificativ maxim, acordarea titlului ştiinţific de doctor celor doi candidaţi. Conform tradiţiei învăţământului teologic, la final, cei doi proaspeţi doctori în Teologie au depus jurământul.

„Avem nevoie buni chivernisitori ai învăţăturilor de credinţă”

În cuvântul de felicitare rostit cu acest prilej, IPS Părinte Mitropolit Irineu a subliniat bucuria acordării a încă două titluri de doctori în Teologie de către Şcoala doctorală a Facultăţii de Teologie din Craiova. „Ne bucurăm că încă doi dintre ostenitorii în ogorul Domnului, doi fii ai Olteniei, au fost promovaţi în rândul celor care pot avea un cuvânt autorizat şi de valoare pentru învăţământul teologic şi pentru Biserica noastră în general. Avem nevoie de asemenea oameni, buni chivernisitori ai învăţăturilor de credinţă, care să aplice Cuvântul lui Dumnezeu atât în viaţa proprie, cât şi în studiile şi lucrările teologice pe care sunt convins că le vor continua, pentru a devein, aşa cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, făclii aprinse, purtătoare ale Cuvântului la toţi cei care au nevoie de lucrarea Duhului Sfânt”, a spus IPS Irineu.

Diacon Gheorghe Cioiu