MSN

30.09.2014 – Şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti

La Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul“ din Bucureşti a avut loc ieri, 29 septembrie, şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti (ANB) pentru perioada 2014-2018, condusă de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul şedinţei au fost validate mandatele reprezentanţilor clerici şi mireni ai eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române în ANB.

      Luni dimineaţa, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti şi ierarhi ai Sfântului Sinod  au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, înconjurat de un sobor de slujitori. În continuare, Preasfinţia Sa a săvârşit şi slujba Te Deum-ului pentru deschiderea şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti. Slujba de mulţumire care s-a încheiat cu Polihroniul, o cântare liturgică festivă, a fost săvârşită în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

        Şedinţa de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Centrului naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“ al Patriarhiei Române, din clădirea Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“ de lângă Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. La începutul şedinţei, cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere şi au cântat imnul „Veşnica pomenire!“ pentru Mitropolitul Nicolae al Banatului, care a trecut la cele veşnice duminică, 28 septembrie.

       Cuvântul de deschidere al şedinţei de constituire a ANB a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. „Adunarea Naţională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române, pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adoptă măsuri generale pentru sprijinirea aşezămintelor culturale, social-filantropice, economice şi fundaţionale ale Bisericii. Stabileşte mijloacele de ajutorare ale organismelor şi instituţiilor centrale bisericeşti. Este foarte importantă activitatea acestei adunări care este alcătuită din câte trei reprezentanţi ai fiecărei eparhii, un cleric şi doi mireni, delegaţi de adunările eparhiale, pe termen de 4 ani. Ei pot fi delegaţi pentru cel mult două mandate“, a spus Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

       În continuare, Preafericirea Sa a invitat un cleric şi doi mireni, membri ai ANB, să îndeplinească funcţia de secretari provizorii ai şedinţei. După apelul nominal, reprezentanţii fiecărei eparhii, câte un cleric şi doi mireni, au depus la secretariatul provizoriu mandatele de alegere în acest organism central deliberativ spre a fi validate.

       După validarea mandatelor reprezentanţilor clerici şi mireni ai eparhiilor, s-a constituit Adunarea Naţională Bisericească, ce va funcţiona în actuala alcătuire pentru perioada 2014-2018. După constituirea definitivă a secretariatului ANB a avut loc desemnarea membrilor în comisiile permanente ale adunării (Comisia administrativ-juridică şi de validare; Comisia socială şi pentru comunicaţii media; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi de patrimoniu imobiliar – bunuri bisericeşti şi Comisia pentru românii ortodocşi de peste hotare). De asemenea, ieri au fost aleşi membrii Consiliului Naţional Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, format din câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de 4 ani şi pentru cel mult două mandate.

       La finalul şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru mi-reni primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, şi Diploma cu medalia omagială „Sfinţii Martiri Brânco-veni“, preşedintelui ASCOR Baia Mare, Vlad Verdeş, pentru sprijinul acordat în organizarea Reuniunii Naţionale a Tinerilor Ortodocşi care a avut loc în această lună în capitala Maramureşului.

                                                              Sursa: Ziarul Lumina din 30 septembrie 2014