MSN

31.10.2014 – Volum colectiv de studii şi evocări în cinstea mitropoliţilor Firmilian şi Nestor: Lansare de carte la Biblioteca „Aman” din Craiova


Sala „Academician Dinu Giurăscu” a Bibliotecii Judeţeane „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova a găzduit în seara zilei de joi, 30 octombrie, evenimentul de lansare a volumului „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”. Evenimentul a făcut integrat în programul Simpozionului Internaţional „Stat şi societate”, aflat anul acesta la cea de a VII-a ediţie.

Ultimii doi mitropoliţi ai Olteniei trecuţi la Domnul au fost evocaţi într-un cadru deosebit la Biblioteca Judeţeană din Craiova, cu prilejul lansarării volumului omagial „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”. Lucrarea ce însumează un număr impresionant de evocări, studii, articole şi nu în ultimul rând restituiri de texte semnate de cei doi arhierei, a fost publicată anul acesta la Editura „Mitropolia Olteniei” şi „Cetatea de Scaun”, în colaborare cu Biblioteca „Aman” din Craiova.

În cadrul prezentării au luat cuvântul preotul Mihalache Tudorică, slujitor la Biserica „Sfântul Nicoale” – Ungureni din Craiova şi membru al Uniunii Scriitorilor Români, prof. dr. Tudor Nedelcea, cercetător la Institutul „Nicolaescu Plopşor” al Academiei Române, preotul Ioan Ioanicescu, fost cadru didactic al Facultăţii de Teologie din Craiova şi dr. Toma Rădulescu, istoric şi cercetător în cadrul Muzeului Olteniei.


Un aristocrat al spiritului, de o eleganţă ieşită din comun”

Primul vorbitor, pr. Mihalache Tudorică, a evidenţiat dragostea pentru cultură şi frumos prin care s-au remarcat cei doi mitropoliţi olteni. „Mitropolitul Firmilian a fost un aristocrat al spiritului, de o eleganţă ieşită din comun. Avea o elocinţă deosebită. A prins vremurile cele mai grele din perioada comunistă. În umbra lui se afla mai tot timpul un observator însărcinat să consemneze ce vorbeşte şi pe unde umblă. Îmi aduc aminte că în anul 1968, la înmormântarea protopopului Ioan Rada din Filiaşi, s-a interzis foarte clar organizarea procesiunii cu cortegiul funerar prin oraş. Atunci mitropolitul, care avea o statură impresionantă şi nu prea se temea, a spus: noi mergem, dar să vină ei să ne oprească. Eram la seminar atunci şi-mi amintesc momente în care aveau loc discuţii aprinse între el şi reprezentanţii partidului. Peste toate, Firmilian a fost un aristocrat şi al spiritului şi al Bisericii. Pe înaltul Nestor l-am întâlnit mai întâi când m-a făcut diacon. Era un om de o mare fineţe duhovnicească, un adevărat prinţ şi în acelaşi timp un boier al spiritului. Prin realizările sale cărturăreşti rămâne unul din marii stâlpi ai culturii şi teologiei noastre. Pentru realizarea acestei lucrări aducem mulţumiri tuturor celor care s-au ostenit să o ducă la bun sfârşit şi totodată Părintelui Mitropolit Irineu, care ştie să-şi cinstească înaintaşii”, a spus pr. Tudorică.

La rândul său, prof. Tudor Nedelcea a evocat personalitatea mitropolitului Nestor Vornicescu şi legătura sufletească pe care a păstrat-o cu Basarabia natală. „Mitropolitul Nestor a fost cel care a înfrăţit pentru totdeauna Oltenia cu Basarabia. Această lucrare este prin urmare un prilej de recunoştină adus marelui cărturar pentru meritul pe care l-a avut în istoria neamului nostru. Cartea este un exemplu şi pentru tinerele generaţii care trebuie să înveţe că Biserica a avut oameni de seamă, meniţi să ridice la loc de cinste valorile neamului românesc”.


Un florilegiu de gânduri şi de mărturii”

Preotul Ioan Ioanicescu a apreciat de asemenea valoarea istorică a volumului închinat celor doi mitropoliţi, amintind că el rămâne înscris în timpul liturgic pentru faptul că pătrunde dincolo de amintire, relevând prezentul unor experienţe vii şi lucrătoare. „În cadrul unor astfel de comemorări suntem tentaţi să ne îndreptăm spre coordonata timpului liturgic. Noi trăim pe două coordonate de timp: un timp istoric sau cosmic, ce se numără în ani şi secole, şi un timp liturgic în care Dumnezeu este permanent prezent. Înfăptuirile şi experienţele celor doi mitropoliţi se înscriu fără îndoială pe coordonata timpului liturgic. În cadrul acesta, mi-aş dori să-mi închipui că cei doi înaintaţi ai noştri sunt de faţă şi că s-ar vedea ei pe aceiaşi copertă. Un florilegiu de gânduri şi de mărturii cuprinse între coperţile aceleiaşi cărţi. Nici chiar ei nu şi-au putut imagina că ar exista ideea unei astfel de alcătuiri. Mulţumim tututor celor care s-au ostenit să realizeze acest proiect şi niciun loc este mai potrivit ca el să fie făcut cunoscut decât acesta, o bibliotecă, un tempu de cultură pe care cei doi înaintaşi ai noştri l-au iubit atât de mult”, a spus pr. Ioanicescu.

În finalul evenimentului, istoricul Toma Rădulescu a punctat cele mai importante momente istorice din Mitropolia Olteniei, în care au fost implicaţi cei doi arhierei. În acest context, domnia sa a amintit că lucrarea colectivă marchează împlinirea celor 75 de ani de la înfiinţarea Arhiepiscopiei Craiovei.


Lucrarea este tipărită cu binecuvântarea IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, şi însumează 355 de pagini. A fost publicată urmare a simpozionului naţional cu tema„Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu”, organizat în anul 2012 de Facultatea de Teologie din Craiova.

Diac. Ioniţă Apostolache