MSN

31.01.2015 – Grupul „Tinerii Maicii Domnului“ din Arhiepiscopia Craiovei: Tradiţie catehetică şi activităţi cu tinerii

Catehizarea tinerilor a fost dintotdeauna o preocupare pentru viaţa eclesială din Oltenia. În acest sens, s-a înfiripat o frumoasă tradiţie, cu roade duhovniceşti bogate în activitatea elevilor, liceenilor, studenţilor sau tinerilor căsătoriţi din Arhiepiscopia Craiovei. Un astfel de exemplu, de formare şi educaţie creştin-ortodoxă, s-a concretizat în ultimii ani în activitatea catehetică a Grupului de tineri „Tinerii Maicii Domnului“ de la Paraclisul Mitroplitan „Sfântul Gheorghe“-Vechi din Craiova.

Între cele mai de tradiţie grupuri de tineri din Arhiepiscopia Craiovei, Grupul „Tinerii Maicii Domnului“ ocupă un loc de frunte. A luat fiinţă la data de 8 august 2007, fiind închinat spre purtare de grijă Preacuratei noastre Maici. Cel care a îndeplinit de atunci şi până astăzi ascultarea de coordonator a fost preotul Mihai Scorbură. La rândul său tânăr, dornic de misiune şi activitate catehetică, cucernicul preot a reuşit să adune în jurul său zeci de tineri, elevi, studenţi sau tineri familişti, dornici să afle mai multe despre viaţa Bisericii.

Opt ani de tradiţie catehetică

În decursul timpului, lucrarea catehetică, misionară şi filantropică a tinerilor din Grupul „Tinerii Maicii Domnului“ s-a legat de mai multe locaşuri de închinare din Cetatea Băniei. Primul dintre ele a fost Mănăstirea Jitianu. Aici s-a scris începutul acestei frumoase tradiţii, numărul membrilor crescând simţitor, odată cu activităţile organizate în curtea străvechii vetre monahale. De la simple întâlniri şi discuţii pe diverse teme duhovniceşti, cercul de interes al tinerilor a crescut. Antrenaţi în acest cerc dinamic, plini de pasiune şi dragoste creştină, „Tinerii Maicii Domnului“ au reuşit, sub coordonarea preotului Mihai Scorbură, să împletească poruncile Sfintelor Evanghelii în propriile fapte. Încetul cu încetul, latura catehetică şi-a conturat o dimensiune filantropică şi misionară, menită să sprijine activităţile organizate de Sectorul Cultural al Arhiepiscopiei Craiovei. Îmbrăcaţi în frumoasele straie populare olteneşti, tinerii au devenit nelipsiţi de la evenimentele bisericeşti sau de la procesiunile anuale, organizate de hramurile catedralelor chiriarhale, ale sfintelor locaşuri şi mănăstiri din eparhie. Pe de altă parte, prezenţa lor a devenit indispensabilă în organizarea întâlnirilor catehetice anuale de la Mănăstirea Tismana. De fiecare dată, „Tinerii Maicii Domnului“ au răspuns chemării misionare, împlinind cu bucurie fiecare îndatorire creştin-ortodoxă de „a-i învăţa şi pe alţii“, pentru ca şi aceştia la rândul lor să ducă mai desparte tradiţia Bisericii noastre.

Trecând de la Mănăstirea Jitianu la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Dimitrie“ din Craiova sau la Paraclisul „Sfântul Ilie“ din Craiova, Grupul „Tinerii Maicii Domnului“ activează astăzi la Biserica-paraclis „Sfântul Gheorghe“-Vechi din municipiu. Aici îşi desfăşoară activitatea de trei ani şi jumătate. Alături de preotul coordonator, tinerii au reuşit să implementeze mai multe proiecte social-filantropice, să încheie parteneriate cu şcolile şi grădiniţele învecinate şi să dezvolte numeroase acţiuni de voluntariat spre folosul celor nevoiaşi.


„Locul unde am simţit că pot face lucruri spre slava lui Dumnezeu“

În felul acesta, membrii grupului au învăţat cu adevărat să trăiască după „legea Evangheliei Mântuitorului Hristos“. Sfintele Taine au devenit astfel necesităţi existenţiale, revărsând asupra lor har, bunătate şi dar de la Dumnezeu. Mărturiile actualilor membri, peste 60 la număr, fac prin urmare dovada importanţei desăvârşite pe care o are Biserica, şi implicit educaţia religioasă, în formarea pozitivă a poporului nostru. Redăm mai jos câteva dintre acestea.

„Grupul «Tinerii Maicii Domnului» m-a ajutat să-mi înving timiditatea, să fiu mai aproape de Dumnezeu, să mă bucur de ceea ce am, să-i accept pe ceilalţi şi să fiu acceptată aşa cum sunt. Mulţumesc GTMD!“, ne-a declarat Alina Coman.

„Aici am cunoscut oameni minunaţi, care m-au primit cu multă căldură şi prietenie. Am avut parte de multe experienţe plăcute împreună şi sper să mai urmeze şi altele. Suntem ca o mare familie şi mă bucur de fiecare dată când suntem împreună, şi să nu uităm faptul că părintele Mihail este tot timpul alături de noi“, ne-a spus Daniela Maria Oşca.

„Pentru mine, grupul înseamnă locul unde am reuşit să mă întâlnesc cu Dumnezeu mai des, locul unde pot să învăţ despre Ortodoxie şi iubire, locul unde mi-am găsit cei mai buni prieteni şi locul unde am simţit că pot face lucruri spre slava lui Dumnezeu. Toate acestea au fost posibile prin inspiraţia pe care Dumnezeu i-a dat-o părintelui Mihai Scorbură să creeze grupul şi prin angajamentul părintelui de a continua voia lui Dumnezeu“, a declarat şi Emilian Luţă-Dumitraşcu.

„I-am cunoscut pe «Tinerii Maicii Domnului» prin părintele Mihai Scorbură, în anul 2008, ducându-mă să mă spovedesc la Catedrala «Sfântul Dimitrie». Din momentul acela, pot spune că viaţa mea s-a schimbat în bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a dat acest prilej de a cunoaşte asemenea tineri şi pe părintele meu duhovnic, pentru că în zilele noastre cu greu mai găseşti oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni care să te ajute atunci când ai nevoie de ajutor şi să îţi înveselească zilele atunci când sunt triste“, ne-a spus Claudiu Mitică Stan.

„Dacă ar trebui să descriu Grupul «Tinerii Maicii Domnului» în câteva cuvinte, acestea ar fi: credinţă, prietenie, bună-înţelegere şi bucurie. Părintele Mihail este cel care ne coordonează şi ne sfătuieşte precum un tată. Eu fac parte din acest grup de aproximativ 3 ani şi sper să fac asta mulţi ani de acum înainte. Aici mi-am făcut mulţi prieteni alături de care mă simt ca în cadrul unei familii, am desfăşurat activităţi din cele mai grozave şi mai frumoase alături de ei şi, cel mai important, mi l-am ales pe părintele Mihail drept duhovnic. Un lucru care îmi place mult la acest grup este echilibrul, în sensul că desfăşurăm activităţi din cele mai variate: cântăm la strană în cadrul Sfintei Liturghii, ne spovedim şi  ne împărtăşim în fiecare post, vizităm azilurile de bătrâni, centrele speciale pentru copii şi grădiniţele, jucăm fotbal, organizăm picnicuri etc. Să faci parte din acest grup, deci, înseamnă să ai o viaţă apropiată de Dumnezeu şi o mulţime de prieteni minunaţi. Îi mulţumesc părintelui pentru activitatea extraordinară pe care o desfăşoară alături de tineri!“, mărturiseşte Alina Ioana Nisipeanu.

„«Vrei să rămâi după miruit la o activitate cu tinerii?» De la această întrebare simplă pusă de părintele Mihai acum câţiva ani, am ajuns să fiu parte din Grupul «Tinerii Maicii Domnului». Este interesant. În primul rând este entuziasmul tinerilor şi bucuria de a-i cunoaşte pe ceilalţi şi a interacţiona în diferite situaţii. Apoi, sau de fapt tot în primul rând, Dumnezeu e în mijlocul nostru şi El ne dă bucurie, ne fortifică prieteniile şi ne ajută pentru că Îl chemăm“, spune Daniel Luţă-Dumitraşcu.

Arhid. Ioniţă Apostolache,

În Ediţia de Oltenia a Ziarului Lumina, vineri, 30 ianuarie