MSN

30.06.2015 – IPS Părinte Mitropolit Irineu a slujit la Biserica „Sf. Ilie” din Craiova

În cea de a patra duminică de după Rusalii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a poposit în mijlocul credincioşilor craioveni de la Paraclisul „Sfântul Ilie”. În cadrul Sfintei Liturghii au primit Taina Hirotoniei tânărul teolog Gheorghe Târtea, întru diacon pe seama Paraclisului mitropolitan „Toţi Sfinţii” din Craiova, şi diaconul Mihail Badea, întru preot pe seama Parohiei Costeşti din judeţul Gorj.

La final, Mitropolitul Olteniei a detaliat învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică duminicală (Matei 8, 5 – 13) despre vindecarea slugii sutaşului, scoţând în relief cele două mari virtuţi ale sutaşului roman: credinţa puternică şi smerenia. „Sutaşul crede cu toată tăria că Mântuitorul este Dumnezeu. Pentru că singur Dumnezeu poate să vindece numai cu vorba, de la distanţă, poate să vindece toată boala şi suferinţa şi să invieze chiar şi morţii. Mai mult, sutaşul spune: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu. Iată o înălţime spirituală ce tinde spre desăvârşire! Câţi dintre noi, dacă ar trebui să-L primim astăzi pe Mântuitorul Iisus Hristos, am fi capabili să spunem: Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, în sufletul meu, în viaţa mea. Dimpotrivă, de cele mai multe ori noi credem că suntem îndreptăţiţi să cerem şi să fim ajutaţi de Dumnezeu oricum şi oricând. Prin urmare, sutaşul ne supune atenţiei în duminica aceasta lucrarea smereniei, a credinţei puternice, a rugăciunii şi a cugetării la cele înalte. Iar toate acestea se cuprind în persoana sutaşului roman, aşa cum ne spune însuşi Mântuitorul: Adevărat grăiesc vouă: la nimeni, în Israel, n-am găsit atâta credinţă (Matei 8, 10) Aşadar, parafrazând textul evanghelic al Sfântului Evanghelist Matei, putem spune că şi noi cerem permanent lui Dumnezeu să vină şi să vindece, dar nu un servitor sau o slugă, ci să vindece sufletul nostru care zace bolnav, plin de răni şi suferinţe, de multe ori aproape de agonie. Îl chemăm să vină şi să se sălăşluiască întru noi, să ne curăţească de toată întinăciunea păcatului şi să mântuiască sufletele noastre. Iar răspuns bun la cererile noastre primim dacă ne asemănăm cu sutaşul în smerenie, rugăciune, evlavie, credinţă şi conştiinţa că suntem cu adevărat nevrednci să-L primim în casa sufletului nostru”, a conchis IPS Irineu.


Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, date istoriece

Aşezată în zona centrală a Craiovei, Biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” este unul dintre reperele importante ale vieţii religioase şi culturale ale Cetăţii Băniei. Ea fost ctitorită de vornicului Ilie Otetelişanu în anul 1720 şi refăcută din temelii în 1893. Pictura a fost realizată de Gheorghe Tăttărescu, fiind considerată ultima biserică pictată de acesta. Sfântul locaş a devenit în scurt timp un simbol pentru cei care locuiau în această zonă, numele Sfântului Ocrotitor Ilie fiind dat şi cartierului în mijlocul căruia se afla. Tot aici a fost înfiinţată, în 1837, Şcoala de fete „Lazaro – Otetelişanu”, considerată prima şcoală de fete din Oltenia.


Pr. Gheorghe Cioiu