MSN

31.08.2015 – Apariţie editorială cu subiect duhovnicesc, la Craiova

Săptămâna aceasta a văzut lumina tiparului lucrarea cu titlul „De ar fi să mă mai nasc o dată… De la lume adunate și tot la lume date”, semnată de preotul Ilie Popa, slujitor la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ilie” din Craiova. Cartea, publicată cu binecuvântarea

Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, la Editura „Autograf MgM” din Craiova, cuprinde o serie de sfaturi duhovniceşti desprinse din experienţa pastorală a autorului, adresate credincioşilor ortodocşi de toate vârstele şi din toate locurile.

Părintele Ilie Popa, slujitor la biserica Paraclis Mitropolitan „Sfântul Mare Proroc Ilie” din Craiova, aduce în atenţia iubitorilor de literatură duhovnicească o nouă lucrare, intitulată sugestiv „De ar fi să mă mai nasc o dată… De la lume adunate și tot la lume date”. Însumând în fapt o întreagă şi complexă experienţă de viaţă, noua apariţie editorială se arată deosebit de interesantă prin firul literar pe care îl dezvoltă. Sunt prezentate secvenţial episoade cu notă personală, mărturisiri din viaţa autorului, dar şi experienţe din scaunul Spovedaniei, pe care preotul scriitor le transformă în sfaturi şi le oferă impersonal cititorului. „În această carte, pornesc de la învăţăturile pe care ar trebui să le cunoaştem: «Rugaţi-vă neîncetat», «învăţaţi unul de la altul». O foarte înţeleaptă vorbă din multiplele vorbe ale poporului nostru zice: «Unii învaţă şi din greşelile altora, iar alţii nici din ale lor». De aceea, cele scrise aici, «de la voi le-am adunat şi tot vouă vor fi date, dar prelucrate». Voi prezenta multe cazuri, dar niciodată numele persoanei sau persoanelor implicate nu sunt menţionate. Mă interesează cazul, nu persoana. Nu sunt un anchetator” (pp. 10-11).

Nota personală

Din punct de vedere literar, lucrarea preotului Ilie Popa abordează un stil clar şi concis, deconspirând vasta sa pregătire intelectuală. De menţionat ar fi aici, aşa cum de altfel am mai arătat într-unul din textele noastre despre activitatea cucernicului preot (Drumul spre slujirea lui Hristos ca sacerdot, în Ediţia de Oltenia a Ziarului Lumina, 7 iulie 2015), că autorul este doctor în agronomie, având o bogată activitate publicistică. Firul narativ al lucrării se centrează în jurul experienţei personale şi pastoral-misionare a autorului, care se foloseşte în mod frecvent de exemple pe care le cunoaşte personal. De menţionat mai este şi faptul că sursele bibliografice externe sunt de fiecare dată corect citate. Prezentarea biografică oferă lucrării un caracter personal, fiind subliniat îndeosebi parcursul convingerilor, încercărilor şi experienţelor din perioada comunistă. Tot aici, autorul evidenţiază în mod aparte „dorinţa de a deveni preot”, pe care a avut-o încă din copilărie. „În aceste momente a reapărut dorința mea din copilărie de a fi preot. Având în vedere problemele prin care am trecut, am hotărât să întrerup serviciul la stat. M-am pensionat medical și căutam posibilități de a face Facultatea de Teologie. Am aflat că în acel an apăruse posibilitatea de a face această facultate la curs de zi, fără examen, pe baza notelor de la prima facultate. Într-adevăr, au existat zece locuri, pentru care am candidat douăzeci de persoane. În acest fel am ajuns student la zi la Facultatea de Teologie din Craiova. Am început-o în anul 1996 și am terminat-o în anul 2000, la vârsta de 65 de ani. În anul I de facultate am fost hirotonit ca diacon, iar în anul II am fost hirotonit preot” (p. 19).

Structura cărţii

Din punct de vedere structural, lucrarea este împărţită în 24 de titluri, incluzând aici cuvântul introductiv şi prezentarea biografică a autorului. În celelalte capitole ale cărţii dezbat probleme de interes catehetic, cum ar fi: Despre botezul copiilor și nu numai al lor; Despre educarea copiilor în zilele noastre; Despre talentele copiilor născute odată cu ei; Un avort este egal cu o crimă; Despre Fericiri şi alte fericiri (Bucurii); Despre Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie; Despre posturi și rostul lor; Momentul adevărului; Este Sfântul Ilie un criminal?; O altă minune a părintelui Ilie Lăcătu­șu; Unde a fost Dumnezeu, dacă există, ieri când eu am pierdut procesul?; Cu ce ne-a ajutat Dumnezeu pe noi în ziua de ieri?; Există Dumnezeu chiar dacă nu-l vedem?; De la Mine a fost aceasta; Despre viața viitoare; Despre respectarea poruncilor lui Dumnezeu; Despre „strâmbătorii” (falsificatorii) credinței sau de la „babe citire”; Mănâncă morții ce li se dă de pomană?; Este adevărat că atunci când iese „popa” în cale, unora le merge rău și altora bine?; Cerșetoria și milostenia; Antonie Plămădeală – Tradiție și libertate în spiritualitatea ortodoxă (extrase); Oamenii de știință, prin cercetări, au dovedit efectul crucii asupra omului, apei și alimentelor. În ultima parte a lucrării sunt expuse mai multe rugăciuni şi cereri pe care autorul le preia din cărţile de rugăciune sau molitfelnic.
În concluzie, prin valoarea sa pastoral-duhovnicească, dar şi misionară, proiectul editorial al pr. Ilie Popa se arată ca un exemplu folositor pentru ceilalţi slujitori ai Sfintelor Altare, dar şi pentru credincioşii sfintelor loca­șuri de închinare. Totodată, nota originală a lucrării reprezintă un bun exemplu pastoral şi un câştig pe plan cultural şi catehetic.

Arhid. Ioniţă Apostolache