MSN

30.10.2015 – Simpozionul internaţional despre semnificaţiile luminii

Facultatea de Teologie din Craiova participă în această perioadă la proiectul cultural „Zilele spirituale ale oraşului Craiova”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Prima activitate de amvergură organizată în acest context a fost Simpozionul internaţional „Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă”, care a avut loc la Centrul de restaurare şi vizualizare, în perioada 28-29 octombrie.

Peste 30 de profesori de teologie, cercetători, filosofi şi oameni de ştiinţă de la instituţii de prestigiu din întreaga ţară şi de peste hotare au fost prezenţi la Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova, din str. Brestei, nr. 24, pentru a lua parta la lucrările Simpozionului „Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă”. Activitatea, organizată cu sprijinul Bibliotecii judeţene „Aman”, a marcat evenimentele culturale dedicate anului 2015, ca „An internaţional al luminii”.


„Legătura dintre teologie, filosofie şi ştiinţă”

Lucrările simpozionului au fost deschise în dimineaţa zilei de 28 octombrie, în aula Centrului de restaurare. În faţa a peste 100 de studenţi şi profesori, organizatorii au dat citire cuvântului de binecuvântarea din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova. Prin conţinutul său, IPS Părinte Mitropolit a evidenţiat preocupările Facultăţii de Teologie din Craiova pentru studiul interdisciplinar, evenimentul fiind un bun prilej de dialog între: teologie, filosofie şi ştiinţă. „Între frumoasele preocupări ale Facultăţii noastre de Teologie, programate pentru această perioadă a anului universitar, se numără şi lucrările Simpozionului Internaţional «Lumina şi semnificaţiile ei în teologia şi spiritualitatea ortodoxă». O temă ce se doreşte a fi deschisă spre dialogul interdisciplinar, cu menirea de a crea noi punţi de legătură între lucrarea învăţătorească şi misionară a Bisericii şi spectrul cercetării ştiinţifice. În acest sens, colectivul nostru profesoral a integrat această activitate în contextul «Zilelor spirituale ale oraşului Craiova». Astfel, cu sprijinul colaboratorilor noştri din Cetatea Băniei, iubitori ai tradiţiilor noastre ortodoxe, am hotărât să organizăm acest Simpozion, cu dorinţa de a dezvolta şi întări legătura dintre teologie, filosofie şi ştiinţă. În fapt elemente ale aceluiaşi întreg, cele trei orizonturi de cunoaştere şi existenţă converg spre demonstrarea unei realităţi teonome, plină de lumina harului şi adevărului dumnezeiesc. «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa», ne spune Mântuitorul Hristos. Aceasta este învăţătura pe care noi o păstrăm şi o mărturisim peste veacuri, împărtăşindu-o tuturor celor ce caută să o descopere şi să o însuşească”, a spus IPS Părinte Irineu. Totodată, Mitropolitul Olteniei a punctat imprtanţa hristologică a luminii, în simbolismul ei spiritual şi teologic. „Toate mărturiile Scripturii sunt girate de puterea harului Sfântului Duh, care o străbate de la un capăt la altul. În acest sens, dacă în Vechiul Testament Cuvântul lui Dumnezeu se aşează ca o promisiune, în Noul Testament este prezent ipostatic, materializându-Se şi însufleţind tainic iconomia creaţiei Sale. De aceea, atunci când vorbim despre Logosul înomenit din perspectiva Noului Testament, trebuie să înţelegem mai întâi a starea celor care au scris despre toate acestea. Pentru dânşii Hristos nu a fost un simplu rabin, sau un învăţător charismatic şi nici chiar un profet. Viaţa şi învăţăturile Sale au fost cu adevărat unice: «Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om» şi «Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu». Prin urmare, Logosul lui Dumnezeu este viu şi lucrător în fiecare cuvânt al Sfintelor Scripturi”, a conchis IPS Părinte.


Conferinţă despre „Istoria Transilvaniei” şi lansare de carte Cristian Bădiliţă

Prima zi a simpozionului a fost încununată de conferinţa profesorului Jean de Maire, reputat cercetător şi om de cultură belgian, care a vorbit despre „Istoria Transilvaniei”. Translatarea din limba franceză a fost asigurată de asist. univ. dr. Mihai Ciurea, de la Facultatea de Teologie din Craiova. După prezentarea prefesorului de Maire invitaţii, împreună cu studenţii şi participanţii la eveniment au fost poftiţi în Muzeul de artă eclesială al centrului de restaurare, unde a fost vernisată expoziţia de fotografie „Oltenia, vatră de cultură şi spiritualitate ortodoxă”. Oficiile prezentării au fost făcute de pr. lect. dr. Ion Reşceanu.

În cea de a doua zi de lucru, joi, 29 octombrie, de la orele 13,00, prof. dr. Cristian Bădiliţă a lansat la Centrul de restaurare ultimile sale lucruri. Cu acest prilej, invitaţii au avut ocazia să admire o expoziţie de carte veche de cult, pregătită de personalul Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman”.


Participanţi de prestigiu

În cadrul celor două zile de lucru, au luat cuvântul următorii invitaţi: pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pr. prof. univ. dr. Ion Popescu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, pr. prof. univ. dr. Nicolae Morar, Departamentul de Teologie, Universitatea de Vest din Timişoara, pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prof. univ. dr. Liviu Petrişor Dinu, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti, prof. univ. dr. Ştefan Trăuşan Matu, Facultatea de Automatică din Bucureşti, pr. conf. univ. dr. Dumitru Vanca, Facultatea de Teologie din Alba Iulia, pr. conf. univ. dr. Lucian Farcaşiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, conf. univ. dr. Adriana Neacşu, Facultatea de Ştiinţe Sociale – Departamentul de Sociologie, Filosofie, Universitatea din Craiova, ierom. Lect. univ. dr. Vasilică Bârzu, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, pr. lect. univ. dr. Ştefan Negreanu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, pr. lect. univ. dr. Grigore Moş, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Marin Bălan, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, lect. univ. dr. Nicolae Turcan, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, lect. univ. dr. Ciprian Iulian Toroczkai, Facultatea de Teologie „Sfântul Andrei Şaguna”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.


Din partea Facultăţii de Teologie din Craiova şi-au adus aportul: pr. prof. univ. dr. Alexandru Isvoranu, pr. conf. univ. dr. Nicolae Răzvan Stan, pr. conf. univ. dr. Constantin Băjău, pr. conf. univ. dr. Adrian Boldişor, pr. lect. univ. dr. Ion Reşceanu, pr. lect. univ. dr. Ion Bîrnea, pr. lect. univ. dr. Sorin Bora şi asist. univ. dr. Mihai Ciurea.

Arhid. Ioniţă Apostolache