MSN

29.03.2016 – Slujire arhierească la Mănăstirea Sfântul Gheorghe – Prisaca: “Sfântul Grigorie Palama ne îndeamnă să stăruim în osteneala postului”


În cea de a doua Duminică din Postul Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a fost prezent în mijlocul obştii monahale şi a credincioşilor prezenţi la Mănăstirea “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Prisaca” de lângă Craiova. Înaltpreasfinţia Sa a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la altarul sfântului locaş monahal, împreună cu un sobor de preoţi si diaconi.


În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, Mitropolitul Olteniei a subliniat modelul de postitor şi rugător reprezentat pentru noi de Sfântul Grigorie Palama, cel care este cinstit de Biserică în această duminică. “În Duminica a II-a din Postul Sfintelor Paşti îl cinstim pe Sfântul Grigorie Palama, numit şi teologul luminii necreate. Este un îndemn pentru noi să stăruim în osteneala postului şi a rugăciunii, cunoscut fiind faptul că Sfântul Grigorie a fost un mare postitor şi rugător. El ne-a învăţat că jertfa pe care o aducem lui Dumnezeu prin înfrânare face ca puterile cereşti să răzbată prin mrejele întunericului şi stricăciunii şi să ne lumineze sufletul. Cu cât trupul este mai îndestulat cu lucruri pământeşti, cu atât el se leneveşte mai mult şi nu se mai poate ridica spre cele spirituale, spre cele înalte, căci greutatea materiei îl trage în jos şi îl prinde în vârtejul ispitelor şi al patimilor. Iar pentru a ne desprinde de cele ce ne trag în jos e nevoie pe lângă postul de alimente, de rugăciune, de smerenie, de mărturisirea păcatelor cu pocăinţă şi hotărâre de îndreptare. Astfel, depărtând de la noi toată această zgură a păcatelor, prin lucrarea Duhului Sfânt vom dobândi vindecare sufletească şi trupească şi ne vom putea îndrepta spre lumina cea dumnezeiască pe care o văd numai sfinţii, numai cei care ajung să fie cuprinşi de starea harului despre care vorbeşte în scrierile sale Sfântul Grigorie Palama. Toate aceste osteneli ale noastre, având în faţă modelul sfinţilor precum Grigorie Palama, ne îndeamnă şi ne motivează ca, precum alergătorii ce doresc să câştige cununa învingătorului, să ajungem şi noi în lumina sfîntă a Învierii spre a ne bucura de viaţa cea veşnică a Împărăţiei cerurilor”, a încheiat IPS Irineu.

Mănăstirea “Sfântul Gheorghe Prisaca” este aşezată pe cea mai înaltă colină din vecinătatea municipiului Craiova, la ieşirea spre Bucureşti, în zona cunoscută sub numele „Viile Prisaca”. Sfântul aşezământul monahal a fost ridicat în anul 1950 de către vrednicul de pomenire Mitropolit Firmilian al Olteniei. Deoarece biserica mică a mânăstirii devenise neîncăpătoare pentru numărul mare al credincioşilor, în ultimii ani a fost ridicată o nouă biserică ce a fost pusă sub purtarea de grijă a Sfântului Ierarh Nicolae şi a Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan. Lucrările la noua biserică, efectuate sub coordonarea părintelui protosinghel Grigorie Sandu, au fost finalizate în anul 2010, de praznicul Sfântului Ierarh Nicolae, atunci când sfântul locaş a fost târnosit de IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Preot Gheorghe Cioiu