MSN

26.09.2016 – Sfântă Liturghie Arhierească în Protopopiatul Târgu Jiu Nord: IPS Irineu a resfinţit biserica Parohiei Celei

Credincioşii din Parohia Celei, oraşul Tismana, judeţul Gorj au trăit duminică, 25 septembrie, bucuria duhovnicească a resfinţirii Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”. La ceas de aleasă sărbătoare, slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de către chiriarhul locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.


Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, din parohia Celei, a îmbăcat haine de sărbătoare în cea de a XVIII-a Duminică după Rusalii, pentru a marca finalizarea lucrărilor de reparaţii interioare şi exterioare săvârşite aici începând cu anul 2012. Aproape întreaga comunitate a dorit să participe la acest eveniment istoric pentru micuţa localitate componentă a oraşului Tismana, situată în zona de nord a judeţului Gorj, un ţinut de o frumuseţe şi un pitoresc aparte. Bucuria duhovnicească a fost sporită de prezenţa IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârşit aici slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie.


„Necesitatea primirii darurilor lui Dumnezeu cu credinţă”

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, Mitropolitul Olteniei a vorbit despre rolul important al Bisericii în iconomia mântuirii noastre. „Biserica este trupul tainic al Domnului care ne cuprinde pe toţi, aşa precum spicul cuprinde boabele de grâu, aşa precum viţa de vie cuprinde mlădiţele şi le hrăneşte din seva sa, iar Tatăl nostru din ceruri ne hrăneşte cu darurile Sale cele bogate numai prin Biserică. Nu putem să fim în afara Bisericii şi să ne mântuim. Rugăciunea Bisericii este puternică, este esenţială pentru mântuire pentru că aici suntem în Casa lui Dumnezeu. Prin rugăciunile pe care le-am săvârşit astăzi, noi am chemat puterea lui Dumnezeu, am chemat puterea Sfântului Duh spre a sfinţi această biserică şi a o consfinţi ca loc de închinare şi rugăciune, loc de unde rugăciunile sunt duse de îngerii noştri păzitori înaintea Tronului Ceresc. Totodată, prin sfinţirea bisericii acesteia aducem slavă lui Dumnezeu, Cel care ne-a ajutat să-I construim Casă, în numele nostru şi al strămoşilor plecaţi la cele veşnice”. De asemenea, cuvântul IPS Părinte s-a îndreptat şi către pericopa evanghelică duminicală, depre pescuirea minunată (Luca 5, 1-11). „Pescuirea minunată despre care ne vorbeşte Sfântul Evanghelist Luca ne demonstrează încă odată că puterea lui Dumnezeu stăpâneşte peste întreaga creaţie, oameni şi animale, lucruri şi făpturi văzute şi nevăzute. Pentru că, Mântuitorul Iisus Hristos este Acela pe care- L mărturisim în Crez, ca fiind: «Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor». De aceea trebuie să fim încredinţaţi că peştii, la fel ca întreaga creaţie, ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi renunţă la viaţa lor pentru a deveni hrană oamenilor. Iată o minune în faţa căreia Sfântul Apostol Petru exclamă: «Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos» (Luca 5, 8). Sunt cuvintele omului neîntărit în credinţă, de unde deducem necesitatea ca darurile lui Dumnezeu să le primim întotdeauna cu credinţă. Întâi să credem şi după aceea să primim darul, astfel nu vom găsi în inima noastră loc spre a primi şi păstra acest dar. Aşadar, credinţa este aceea care lărgeşte inima spre a face loc darurilor lui Dumnezeu. Fără credinţă puternică vom fi nepregătiţi să devenim templu al darurilor Sale cele bogate, după cum nepregătit s-a dovedit a fi astăzi Sfântul Apostol Petru”, a spus IPS Irineu.

La finalul slujbei euharistice, IPS Părinte Irineu i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit cu renovarea şi înfrumuseţarea sfântului locaş de rugăciune. Pentru implicarea deosebită în realizarea acestei sfinte lucrări, preotul paroh Liviu Vasiloiu a primit rangul bisericesc de iconom, iar alte şapte persoane au primit, din partea Mitropoliei Olteniei, Gramate chiriarhale de mulţumire.

Sfântul locaş, închinat „Sfântei Parascheva”, a fost ridicat între anii 1886 – 1889 şi târnosită în 1890. După mai bine de patru secole, în 1934, sfântul locaş a suferit ample lucrări de renovare şi restaurare, fiind resfinţit la 12 iulie 1936 de către PS Bartolomeu, Episcopul Râmnicului Noului Severin. Începând cu anul 2012, biserica a intrat într-un nou proces de renovare interioară şi exterioară, pictura a fost refăcută în tehnica fresco, mobilierul a fost schimbat şi a fost introdusă încălzirea centrală. Lucrările au fost executate prin strădania preotului paroh Liviu Vasiloiu şi a enoriaşilor, cu sprijinul autorităţilor publice locale şi a Consiliului Judeţean Gorj.

Pr. Gheorghe Cioiu