MSN

28.11.2016 – Duminica 30-a după Rusalii în Arhiepiscopia Craiovei: IPS Irineu a sfinţit Biserica „Sf. Ioan cel Milostiv” din Poiana, judeţul Gorj

În Duminica 30-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de târnosire a Bisericii “Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv” din Parohia Poiana de Sus, comuna Turburea, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Cu acest prilej au fost aduse spre cinstire şi închinare, de la Biserica Postelnicu Fir din Craiova, moaştele Sfântului Ioan cel Milostiv, respectiv racla cu mâna dreaptă a Sfântului.

Întreaga comunitate de credincioşi din Parohia Poiana de Sus, judeţul Gorj a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 27 noiembrie 2016, pentru a cinsti aşa cum se cuvine evenimentul duhovnicesc al sfinţirii noii Biserici pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei. Slujba de sfinţire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Târnosirea sfântului locaş a coincis cu un important moment aniversar, împlinirea a 500 de ani de atestare documentară a localităţii Poiana de Sus, localitate amintită şi în Jurnalul de călătorie în Tările Române, din secolul XVII, al lui Paul de Alep, arhidiacon şi secretar al Patriarhului Antiohiei, Macarie al III-lea (1647-1672). La ceas de aleasă sărbătoare, credincioşii s-au putut închina şi la moaştele Sfântului Ocrotitor al noii biserici, Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, a cărui mână dreaptă a fost adusă de la Biserica Postelnicu Fir din Craiova, cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Irineu şi purtarea de grijă a părintelui consilier cultural Grigorie Vulcănescu, parohul sfântului locaş de la Craiova. În cadrul slujbei euharistice a fost săvârşită şi hirotonia întru preot a diaconului Antonie Claudiu Giungilă, pe seama Parohiei Câlceşti, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj.


„Tânărul bogat avea timp să se îngijească şi de suflet”

În cuvântul adresat credincioşilor la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit învăţăturile desprinse din textul evanghelic duminical (Luca 18, 18-27, „Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor”), scoţând în relief faptul că alipirea sufletului de lucrurile materiale îl împiedică să se ridice la cele cereşti, la cele necesare mântuirii şi vieţii veşnice în Împărăţia cerurilor. „Sufletul omului nu se poate mulţumi cu lucrurile materiale, cu mâncarea şi băutura din lumea aceasta, cu bogăţia şi confortul ce aduc satisfacţii şi mulţumiri trecătoare. Bogăţia materială va rămâne după noi, aşa cum îi vedem şi pe înaintaşii noştri din acest cimitir alăturat, care nu au luat nimic cu ei la plecarea de pe acest pământ. Este un lucru demn de remarcat că tânărul bogat din Evanghelia de astăzi mai avea timp să se îngijească şi de suflet, pentru că lucrurile pământeşti trag în jos sufletul, nu-l lasă să se înalţe spre Dumnezeu Creatorul. De aceea, ne îndeamnă Mântuitorul să nu punem preţ pe cele trecătoare din lumea aceasta, pe cele muritoare, în dauna celor sufleteşti, a celor trecătoare. Nu ne cere Mântuitorul Hristos să renunţăm la cele trebuincioase vieţii acesteia, ci ne cere să nu devenim robii lor, să gândim şi să tindem spre lucrurile superioare, spre cele înalte, duhovniceşti, pentru a putea răspunde chemării Lui: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii! » (Matei 25, 34). Să răspundem acestei chemări, să înţelegem că cel care îşi lipeşte inima sa de lucrurile materiale nu se poate ridica la ceruri. De aceea, avem nevoie de rugăciune mai multă, de mărturisirea păcatelor, de sfânta împărtăşanie şi de celelalte taine ale Bisericii, pentru a deveni cu adevărat fii ai Tatălui ceresc”.


„Sfântul Ioan cel Milostiv a dăruit şi s-a dăruit permanent oamenilor”

În continuare, IPS Irineu i-a felicitat pe toţi cei care au contribuit la ridicarea sfântului locaş şi i-a asigurat că Dumnezeu îi va răsplăti cu darurile Lui cele bogate pentru râvna şi dragostea pe care o au faţă de Casa Lui. „Cei care s-au ostenit pentru zidirea acestei Biserici, Dumnezeu le va răsplăti însutit şi înmiit, deoarece Stăpânul nostru din ceruri nu rămâne niciodată dator. Pentru orice faptă bună, pentru un pahar cu apă, pentru orice milostenie vom primi plată în ceruri dacă o facem cu credinţă, cu dragoste, dacă o facem spre mântuirea sufletelor şi spre slava lui Dumnezeu. Iar exemplul cel mai bun pentru noi este însuşi Sfântul pe care l-aţi ales să ocrotească această parohie, Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, care, după cum reiese şi din nume, cu credinţă şi cu dragoste, a dăruit şi s-a dăruit permanent oamenilor din jurul său”, a încheiat IPS Părinte Mitropolit.

Pentru osteneala depusă în realizarea acestei sfinte lucrări, preotul paroh Nicolae Călinoiu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar preotul slujitor Mihai Dragu, dimpreună cu alte persoane care s-au implicat în mod deosebit în ridicarea noii biserici, au primit Gramate de mulțumire și apreciere din partea Mitropoliei Olteniei. De asemenea, Ioan Vâlcu, primarul comunei Turburea, a primit “Crucea Sfântului Nicodim de la Tismana, clasa I-a pentru mireni”.

Pr. Gheorghe Cioiu