MSN

21.02.2017 – Activităţi interactive în centrele de zi ale Arhiepiscopiei Craiovei: Proiecte noi pentru copiii de la „Aripi de lumină” şi „Best Life”

Școala Gimnazială Robănești, judeţul Dolj, a găzduit săptămâna trecută două sesiuni de informare organizate de specialiști ai Centrului pentru copii „Aripi de Lumină” al Arhiepiscopiei Craiovei. În activitate au fost antrenați copii, beneficiari ai serviciilor sociale oferite în cadrul Centrului, cât și părinții acestora. Tot săptămâna trecută, Centrul social multifuncțional pentru copii „Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei a încheiat un parteneriat cultural cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Dolj.


Activitățile de educație parentală precum şi activitățile de consiliere şi orientare școlară derulate în cadrul Parteneriatului Educațional, încheiat între Centrul „Aripi de lumină” şi Şcoala Robăneşti, au abordat teme precum preadolescența și adolescența, ce presupune schimbări în dezvoltarea psihică, fizică, emoţională, comportamentală, intelectuală şi teme legate de îndrumarea educațională și alegerea unei cariere pentru adolescenți. Elevii claselor a-VII-a si a-VIII-a au susţinut o testare psihologică pe calculator, având ca scop identificarea intereselor, aptitudinilor, competențelor, atitudinilor şi valorilor personale, cât şi explicarea legăturii dintre competențe și aspirații în vederea dezvoltării identității vocaționale. „Educaţia parentală a avut ca obiectiv abordarea problemei adolescenței si pregătirea părinților pentru momentele delicate ce însoțesc această perioadă din viața copiilor lor, precum şi conștientizarea importanței comunicării şi interrelaţionării cu propriul copil, dar și cu școala. Comunicarea este foarte importantă, deoarece ajută la formarea imaginii de sine, la cultivarea abilităților emoționale și sociale, precum și reducerea violenței în familie şi în școală. În urma vizionării unei prezentări Power-point și a discuțiilor purtate, a reieșit faptul că părinții doresc să-și îmbunătătească relația cu propriul copil, dar nu găsesc cea mai potrivită cale. Au fost dezbătute probleme cu care se confruntă în educația copiilor, au fost exprimate opinii despre cum s-ar putea îmbunătăți performanțele școlare”, a precizat psiholg Amalia Luca, din cadrul Centrului „Aripi de Lumină”.


„Familia reprezintă un partener activ în educația copilului”

Potrivit specialiștilor, din situațiile prezentate a reieșit faptul că, de foarte multe ori, televizorul sau telefonul mobil înlocuiesc lectura unei cărți, o plimbare, practicarea unui sport sau jocul cu alti copii, care să le ofere posibilitatea de a socializa. „Au fost trase concluzii referitoare la modul în care părinții au reuşit să clarifice problemele cu care se confruntă și să conștientizeze adevăratele valori din interiorul familiei, în cadrul căreia există relații bazate pe iubire, înțelegere, acceptare, respect, armonie, întrajutorare. A fost evidențiat faptul că familia reprezintă un partener activ în educația copilului, acordându-i copilului iubire, acceptare, iertare, încurajare, susținere, iar folosirea rațională a timpului liber influențează dezvoltarea armonioasă a personalității copilului”, a conchis psihologul Amalia Luca.

Parteneriat cultural între Centrul social „Best Life” si Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale

Centrul social multifuncțional pentru copii „Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei a încheiat în această perioadă un parteneriat cultural cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Dolj, care urmărește colaborarea în vederea derulării unor acțiuni și programe culturale în beneficiul copiilor care provin din familii aflate în dificultate. În acest sens, Centrul Creației Populare Dolj își propune să continue implicarea în acțiuni care contribuie la  dezvoltarea valorilor culturale ale copiilor care provin din familii marginalizate social, beneficiari ai Centrului. Un alt scop urmărit îndeaproape este accesul gratuit al copiilor de la centrul de zi la expoziții și alte evenimente cultural – artistice organizate de CJCPCT Dolj, în măsura locurilor disponibile. În acest cadrul, copiii vor avea posibilitatea să participe la ateliere de creație tradițională.

Gabriela Firu