MSN

16.03.2017 – Conferința cu tema „Familia și provocările ei actuale”

Arhiepiscopia Craiovei organizează, prin Sectorul Cultural, în colaborare cu Facultatea de Teologie din Craiova și Asociația „Părinți pentru copii – Oltenia”, Conferința cu tema „Familia și provocările ei actuale”. Activitatea va avea loc în data de 5 aprilie, la Centrul de resstaurare, conservare și vizualizare „Bengescu”, din strada Brestei, nr. 24, municipiul Craiova. „Situaţia familiei tradiţionale în societatea românească a fost dezbătută intens în ultima perioadă, dată fiind iniţiativa promovării ei prin demersul „Coaliţiei pentru Familie”, în vederea modificării prin referendum a articolului 48 din Constituţia României. Din dorinţa de a arăta legal şi întemeiat că Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor(Art. 48, alin. 1), am invitat la dezbatere mai mulți profesori universitari, jurişti, cercetători, filosofi şi teologi din întreaga ţară, donrind ca astfel să lămurim cele mai importante aspecte legate de rolul și locul actual al familiei creștine în societatea contemporană”, a spus pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, Prodecanul Facultății de Teologie din Craiova.

pr. Ioniță Apostolache