MSN

20.03.2017 – IPS Părinte Irineu a slujit la Mănăstirea Vişina, în judeţul Gorj

În Duminica a 3-a din Postul Sfintelor Paşti ierarhii olteni au săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la altarele bisericilor de mir, catedralelor chiriarhale sau aşezămintelor monahale din cuprinsul Mitropoliei Olteniei. Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Vişina din judeţul Gorj.


„Postul Mare, pelerinaj spre Înviere”

Aşezată la ieşirea din Defileul Jiului, nu departe de Mănăstirea Lainici, Mănăstirea Vişina a trait duminică, 19 martie, bucuria duhovnicească a prezenţei chiriarhului locului, IPS Părinte Irineu, care a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În timpul slujbei religioase a fost săvârşită şi hirotonia întru diacon a teologului Constantin Stoenoiu, pe seama Parohiei Rovinari I, Protoieria Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj.

În cuvântul de învăţătură, rostit la finele Slujbei Euharistice, Mitropolitul Olteniei a subliniat faptul că ţinta urcuşului nostru duhovnicesc din perioada Postului Mare este Crucea Mântuitorului Iisus Hristos. „Crucea Domnului, aşezată la mijlocul Postului Mare, este o ţintă, un vârf spre care noi alergăm aşa spune Sfântul Apostol Pavel: «cu ochii aţintiţi asupra crucii lui Hristos, ca la asalt», spre a dobândi cununa cea nevestejită a Împărăţiei cerurilor. Iar osteneala acestui post trebuie înţeleasă ca un pelerinaj, o călătorie spre marea bucurie a Învierii. Şi fericiţi sunt aceia care călătoresc împreună cu Mântuitorul Hristos pe drumul postului şi al rugăciunii, căci la capătul lui se vor bucura de lumina cea neînserată a Împărăţiei Tatălui Ceresc. Aşadar, Sfânta Cruce este aşezată de Biserica noastră în această duminică, la jumătatea Postului Sfintelor Paşti, precum o cumpănă a dreptăţii ce ne ajută să mergem mai departe spre Sfânta Înviere. Pentru aceasta avem nevoie să ne curăţim sufletele şi trupurile urmând îndemnul pe care ni-L face Mântuitorul în Evanghelia de astăzi: «Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie» (Matei 8, 34). Să ne lepădăm de tot ceea ce este rău în viaţa noastră şi să urmăm şi îndemnul din rugăciunea Tatăl nostru, când cerem: «Facă-se voia Ta!», căci dacă urmăm voia Domnului, în mod sigur că Dumnezeu se va sălăşlui în inima noastră şi ne va dirija întreaga existenţă spre lumină, dăruindu-ne adevărata viaţă. Ne spune Mântuitorul că «cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa» (Matei 8, 35). Aici, prin cuvântul suflet trebuie să înţelegem viaţa noastră, căci dacă ne dăruim viaţa lui Dumnezeu, vom deveni vrednici fii ai Tatălui ceresc şi moştenitori ai Împărăţiei Sale”, a spus IPS Irineu.


Mănăstirea Vişina, file de istorie

Tradiţia leagă existenţa Mănăstirii Vişina de activitatea Sfântului Nicodim pe meleagurile olteneşti. Cronica rimată de la Mănăstirea Prislop arată că Sfântul Nicodim s-a aşezat într-o peşteră de lângă Valea Jiului, la Surduc, şi a ctitorit Mănăstirea Vişina, iar un document din 14 decembrie 1514, semnat de Sfântul Domnitor Neagoe Basarab, aminteşte numele primului egumen cunoscut de la Vişina, Grigorie. Din vechea mănăstire Vişina se mai pot vedea şi astăzi ruinele bisericii, ca o mărturie a începuturilor monahismului la noi. După anul 1990, sub strădania stareţului Melchisedec Suparschi, s-a trecut la reconstrucţia mănăstirii, iar în anul 1994, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a reînfiinţat Mănăstirea Vişina, din judeţul Gorj, păstrându-se hramul iniţial „Sfânta Treime“. Alături de Mănăstirea Lainici, Vişina reprezintă liantul credincioşilor din Oltenia cu cei din Ardeal, numeroşi credincioşi dornici de câteva clipe de linişte şi de rugăciune trecându-i adesea pragul. Mănăstirea Vişina este situată la ieşirea din Defileul Jiului, pe şoseaua ce leagă oraşul Târgu-Jiu de Petroşani.

Pr. Gheorghe Cioiu,