MSN

19.05.2017 – Anunţ public

ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI prin CIOCSAN SILVIU cu sediul în Municipiul Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr.3, judeţul Dolj, titulară a proiectului Construire hală pentru fabrică de lumânări, ministație de epurare, împrejmuire teren cu L+235,oo m, platformă betonată în incintă” propus a fi amplasat în  Municipiul Craiova, str. Cosuna, nr.17,  jud. Dolj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Dolj – fără acord de mediu, pentru  proiectul Construire hală pentru fabrică de lumânări, ministație de epurare, împrejmuire teren cu L+235,oo m, platformă betonată în incintă” propus a fi amplasat în  Municipiul Craiova, str. Cosuna, nr.17,  jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de Luni până Joi  între orele 9-14, Vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http/ www.arpmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 23.05.2017.