MSN

19.06.2017 – 70 de ani de activitate muzicală la cel mai înalt nivel, în Cetatea Băniei: IPS Părinte Irineu a binecuvântat incinta Filarmonicii „Oltenia”

Înalpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit la finele săptămânii trecute o slujbă de binecuvântare a incintei în care îşi desfăşoară activitatea Filarmonica „Oltenia” din Craiova. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a şapte decenii de activitate muzicală neîntreuptă a înaltei instuţii de cultură din Cetatea Băniei.

Anul 2017 are o semnificaţie aparte pentru mai multe instituţii de cultură şi învăţământ din Cetatea Băniei. Între acestea, la loc de cinste se găseşte şi Filarmonica „Oltenia”, care a deschis şirul evenimentelor dedicate celor şaptezeci de ani de la înfiinţare printr-o slujbă de binecuvântare, săvârşită de IPS Părinte Irineu. La invitaţia managerului general, Dorin Măciucă, Mitropolitul Olteniei a poposit în mijlocul artiştilor craioveni, i-a binecuvântat şi le-a rostit cuvânt de învăţătură.


„Limba pe care omul o învaţă pentru prima dată este muzica”

După slujba de sfinţire a instituţiei, IPS Părinte Irineu le-a vorbit muzicienilor de la Filarmonică despre valoarea universală a muzicii în viaţa omului. „Este o bucurie deosebită ca astăzi să realizăm această binecuvântare şi sfinţire, ca o continuare a rugăciunilor şi năzuinţelor aşezate aici ca o zidire sfântă, la temelia acestui aşezământ de cultură. Muzica este specifică omului şi întregului univers, întrucât noi suntem zidiţi de Dumnezeu după o armonie cerească. Mădularele noastre sunt rânduite în trupul nostru în armonie şi ele descriu această frumuseţe divină pe care Sfânta Scriptură o numeşte chip al lui Dumnezeu. Purtăm în noi acest chip divin şi avem asemănare dumnezeiască, ceea ce înseamnă că întreaga noastră structură, sufletească şi trupească, este alcătuită din cea mai frumoasă artă, care este muzica. Platon spunea că Dumnezeu a alcătuit lumea după armonii muzicale şi că planetele, în mişcarea lor, descriu mari simfonii pe care omul, dacă ar avea posibilitatea să le asculte, nici nu s-ar mai mişca din locul său. Aşadar, muzica este fără de margini şi fără de limite pentru că nu avem nevoie să cunoaştem o limbă străină ca să ascultăm o partitură muzicală. Aceasta înseamnă în primul rând că limba pe care omul o învaţă pentru prima dată este muzica. Copilul ascultă de la naştere prima dată cântecul mamei şi în acest cântec el creşte şi se linişteşte, dobândind această deprindere din copilărie. Muzica este de asemenea terapeutică, ea vindecă bolile sufleteşti şi trupeşti. În Biserica noastră muzica este preoponderentă şi nu putem gândi o Sfântă Liturghie fără muzică. Ea este înălţătoare şi se alcătuieşte după modelul cetelor cereşti, pentru că îngerii în ceruri cântă cântarea cea întreit sfântă. De aici, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au învăţat şi ne-au transmis în Sfânta Liturghie muzica, ceea ce înseamnă că noi intrăm într-o armonie în Biserică. Intrăm într-o structură de aur, într-un loc în care ne integrăm, pentru că muzica plăcută şi binecuvântată este aceea care face ca noi să fim întotdeauna în pas şi în ritm cu cele cereşti”, a spus IPS Părinte.


La final, dl. Dorin Măciucă, managerul Filarmonicii „Oltenia”, a mulţumit IPS Părinte Mitropolit pentru arhiereasca binecuvântare şi şi-a exprimat aprecierea şi preţuirea pentru muzica şi tradiţiile sfinte ale Bisericii Ortodoxe Strămoşeşti.

Filarmonica „Oltenia” a fost înfiinţată în anul 1904. A fost activată oficial prin decret regal în anul 1947, mai precis la 17 aprilie 1947, când Regele Mihai I al României a promulgat Legea nr. 131 prin care s-a înfiinţat Orchestra Filarmonica „Oltenia. Concertul inaugural a avut loc în data de 18 aprilie 1947, sub bagheta dirijorului Mircea Bârsan. Primul director al instituţiei a fost Gheorghe Petrescu. În prezent, Filarmonica are în componenţă mai multe compartimente de activitate: Orcestra Simfonică, Orchestra de cameră, Corala academică etc.

Pr. Ioniţă Apostolache