MSN

10.07.2017 – Sfântă Liturghie Arhierească în Parohia gorjeană Dobriţa: IPS Părinte Irineu a resfinţit Biserica „Sfinţii Apostoli”

În cea de-a V-a Duminică de după Rusalii (a „Vindecării demonizaţilor”), Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei,  a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Evenimentul a adunat sute de credincioşi din întreaga zonă, care s-au împărtăşit din bucuria duhovnicească a evenimentului.


Pentru credincioşii din Parohia Dobriţa, comuna Runcu, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj, ziua de duminică, 9 iulie, va rămâne înscrisă la loc de cinste în istoria localităţii.  IPS Părinte Mitropolit Irineu a poposit în mijlocul parohienilor, spvârşind aici slujba de resfinţire a Bisericii „Sfinţii Apostoli”, dimpreună cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.


„Biserica este locul unde suntem apăraţi împotriva celui rău”

În cuvântul de învăţătură de la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a reiterat locul şi importanţa bisericii în viaţa unei comunităţi creştine şi a dezvoltat câteva din învăţăturile pericopei evanghelice din Duminica a V-a de după Rusalii („Vindecarea celor doi demonizaţi”, Matei 8, 28-34; 9,1). „Prin rugăciunile clerului şi credincioşilor, Biserica alungă duhurile necurate care ne fac rău, alungă primejdiile de tot felul, alină durerile, necazurile şi suferinţele din viaţa noastră. Pentru a scăpa de uneltirile vrăjmaşului diavol este nevoie să ascultăm şi să punem în practică îndemnul Sfântului Apostol Iacov, care spune: «Staţi împotriva diavolului şi el va fugii de la voi» (Iacov 4,7). Dar cum poate omul să lupte împotriva duhurilor rele, cele nevăzute? Bineînţeles, că nu cu forţele proprii, ci cu armele pe care ni le dăruieşte Dumnezeu: rugăciunea, postul, mărturisirea păcatelor care curăţă, care scoate din interiorul nostru vicleşugul diavolesc. Rugăciunea rostită din inimă, cu multă evlavie şi curăţie interioară, devine un adevărat zid de apărare, o platoşe ce nu poate fi străpunsă de săgeata înveninată a diavolului. Iar locul unde suntem cel mai bine protejaţi împotriva celui rău este biserica, această corabie la cârma căreia se află însuşi Mântuitorul Hristos. Prin urmare, textul evanghelic ce se citeşte în această duminică la Sfânta Liturghie ne arată, în primul rând, cât de înficoşătoare este lucrarea diavolului pe pământ, cât de mult îl poate chinui pe om. Aceasta, în condiţiile în care suntem protejaţi de sfânta biserică, de sfânta cruce, de rugăciuni şi de faptele bune care slăbesc până la anulare puterea diavolului. Închipuiţi-vă însă, cât de groaznică, cât de amarnică va fi această lucrare diavolească în viaţa de dincolo pentru cei ce vor fi alungaţi din Împărăţia cerurilor şi vor ajunge sub totala putere a diavolului. În al doilea rând, textul evanghelic de astăzi ne îndeamnă să-L primim în casele, în inimile şi în vieţile noastre pe Mântuitorul Iiusu Hristos. Să nu ne arătăm nerecunoscători precum locuitorii din ţinutul Gadarei, care au refuzat darurile lui Dumnezeu. În felul acesta vom arăta că suntem vrednici fii şi moştenitori ai Împărăţiei cerurilor, oameni cu dragoste de Dumnezeu şi de semenii noştri aflaţi în suferinţe, necazuri şi nevoi”, a spus IPS Irineu.


În încheiere, Mitropolitul Olteniei i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit la realizarea acestei sfinte lucrări şi s-a rugat Bunului Dumnezeu să le răsplătească însutit şi înmiit din darurile Sale cele bogate. De altfel, pentru împlicarea deosebită în lucrarea de renovare şi înfrumuseţare a sfântului locaş, preotul paroh Vasile Adrian Mălăescu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar mai multe persoane au primit Gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei.

După cum a reieşit din Actul de resfinţire, căruia i-a dat citire protopopul Marian Mărăcine, Biserica „Sfinţii Apostoli” din Dobriţa a fost ridicată, pe locul unei biserici mai vechi din lemn, între anii 1904 – 1907, de către vrednicul de pomenire preot Grigore Popescu, împreună cu mai multe familii de enoriaşi, iar la împlinirea a 100 de ani de la târnosire, biserica este resfinţită ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare efectuate de enoriaşii parohiei, în frunte cu preotul paroh Mălăescu Vasile Adrian, cu sprijinul autorităţilor publice locale.

Pr. Gheorghe Cioiu