MSN

11.09.2017 – Sărbători alese în Arhiepiscopia Craiovei la început de an bisericesc

Salba pimelor sărbători de la începutul anului bisericesc a adus alese bucurii duhovniceşti credincioşilor din Motropolia Olteniei. Cele trei zile de praznic au fost marcate în mod deosebit în Arhiepiscopia Craiovei la mănăstirile Maglavit şi Logreşti, dar şi în Parohia Păişani, din judeţul Gorj, unde a fost sfinţit un nou locaş de închinare.

Sute de credincioşi au venit la rugăciune la Mănăstirea Maglavit, de Praznicul Naşterii Domnului. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.


„Mijlocitoarea noastră înaintea Tronului Ceresc”

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre rolul Maicii Domnului în iconomia mântuirii neamului omenesc. „Trăim o mare bucurie la fiecare praznic închinat Maicii Domnului, cea care, la rândul ei, se bucură când ne vede strânşi la rugăciune în jurul Mântuitorului Hristos. Ea care mijloceşte permanent în faţa Tronului Ceresc pentru iertarea păcatelor şi pentru mântuirea sufletelor noastre. De aceea, venind la rugăciune în acest loc sfânt, cu siguranţă vom pleca la casele noastre cu bucuria binecuvântării cereşti, căci ori de câte ori înălţăm gândurile şi inimile noastre spre ceruri, Cel Atotputernic revarsă asupra noastră darurile Sale cele bogate. Iar Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne oferă garanţia mântuirii pentru că ea este Maica Celui venit să mântuiască lumea. Aşadar, să ne bucurăm de această protecţie şi dragoste maternă revărsată de către Maica Domnului, care este şi mama noastră, aşa precum am văzut când Mântuitorul i-a spus Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan: «Fiule, iată mama ta!»”, a încheiat IPS Irineu.


Hramul Mănăstirii Târgu Logreşti

Sâmbătă, 9 septembrie, Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana au fost cinstiţi la Mănăstirea Târgu Logreşti, din Protopopiatul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Prezent în mijlocul obştei monahale de maici de aici, IPS Părinte Irineu a săvârşit slujba Euharistică la Altarul de vară al cinstitului aşezământ. „Trăim pe acest pământ într-o mare familie a Bisericii lui Hristos, o familie unde Îl avem pe Tatăl Ceresc, pe Maica Domnului, pe Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana şi pe ceilalţi sfinţi ca fraţi ai noştri. Ne avem unii pe alţii ca părinţi şi fraţi şi trăim în această comuniune sfântă, în Biserica cea Una, Sobornicească şi Apostolească ce ne cuprinde pe toţi cei care ne-am botezat şi am devenit vlăstare ale ei. Evident că, într-o asemenea ambianţă, într-o asemenea familiaritate nu ne putem simţi decât ocrotiţi şi fericiţi. Există însă condiţia ca, la rândul nostru, să ne îndreptăm către părinţii, copiii, fraţii şi către toţi semenii şi fraţii întru credinţă cu dragoste şi respect, cu credinţă şi evlavie, pentru că toate acestea fac parte din poruncile pe care ni le-a transmis Dumnezeu. Prin urmare, îi rugăm pe Sfinţii Ioachim şi Ana, Părinţii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi rude ale Mântuitorului Hristos, să ne fie şi nouă ocrotitori şi ajutători ca nişte adevăraţi Părinţi”, a spus IPS Părinte Irineu la finele Sfintei Slujbe.

Biserica din Păişani, resfinţită

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia gorjeană Păişani a îmbăcat haine de sărbătoare duminică, 10 septembrie, pentru a marca finalizarea lucrărilor de restaurare şi renovare a sfântului locaş prin săvârşirea slujbei de resfinţire. Bucuria duhovnicească a momentului a fost dublată de prezenţa în mijlocul credincioşilor a IPS Părinte Irineu, care a oficiat slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. „În Biserică suntem ca într-o corabie care pluteşte departe de valurile, gijile şi suferinţele acestei lumi. Pentru că în Biserică avem lângă noi îngerul păzitor, o avem pe Maica Domnului şi pe sfinţii din ceruri, aici ne simţim protejaţi de grija şi iubirea Tatălui ceresc. Pe de altă parte, trebuie să ştiţi că aceste lucrări de renovare şi înfrumuseţare pe care le-aţi realizat nu ar fi fost posibile fără ajutorul divin, căci ne spune psalmistul: «De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc» (Ps. 126). Iar ajutorul lui Dumnezeu vine odată cu osteneala omului, dar mai ales cu credinţa. Un ajutor pe care l-aţi simţit din plin în lucrarea pe care aţi săvârşit-o aici şi pentru care se cuvine să mulţumim Bunului Dumnezeu şi apoi să mulţumim şi strămoşilor noştri care au pus piatra de temelie acestei biserici în anul 1924 şi au zidit-o cu credinţă, nădejde şi dragoste pentru Casa Domnului.” În continuare Mitropolitul Olteniei i-a felicitat pe toţi cei care au contribuit la consolidarea, renovarea şi restaurarea bisericii, iar persoanele care s-au implicat în mod deosebit în realizarea acestei sfinte lucrări au primit Gramate de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei.

Piatra de temelie a Bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Păişani, comuna Stoina, Protopopiatul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, a fost pusă în anul 1924. Slujba de sfinţire a fost săvârşită în anul 1936 de către vrednicul de pomenire Bartolomeu, episcopul Râmnicului Noului Severin. Sfântul locaş a beneficiat în ultimii ani de mai multe lucrări de renovare, consolidare şi restaurare, cu sprijinul enoriaşilor sub îndrumarea preotului paroh Nicola Marin şi al Consiliului local al comunei Stoina.

Pr. Ioniţă Apostolache,

Pr. Gheorghe Cioiu