MSN

02.10.2017 – Sfinte bucurii duhovniceşti în Arhiepiscopia Craiovei: Bucurii duhovniceşti în parohiile Racoviţa şi Rojişte

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a slujit sâmbătă, 30 septembrie, la Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Racoviţa, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, unde a sfinţit şi un monument ridicat în memoria eroilor localităţii. A doua zi, duminică, pe 1 octombrie, de Praznicul Acoperământul Maicii Domnului, IPS Părinte Mitropolit a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Rojişte, Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj.

Credincioşii Parohiei gorjene Racoviţa, comuna Polovragi, a îmbrăcat haine de sărbătoare în ultima zi a lunii septembrie pentru a-l primi aşa cum se cuvine pe chiriarhul locului, IPS Părinte Mitropolit Irineu, care a săvârşit aici Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Cu acest prilej, a fost oficiată şi slujba de sfinţire a Monumentului Eroilor racoviţeni, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării şi a credinţei ortodoxe strămoşeşti. Pentru implicarea în ridicarea acestui semn de neuitare faţă de înaintaşi, preotul paroh, Constantin Adrian Niţescu, a primit rangul bisericesc de sachelar. Au fost acordate de asemenea Gramate chiriarhale de mulţumire celor care s-au implicat în susţinerea şi finalizarea proiectului. „Monumentul pe care l-aţi ridicat este o jertfă şi un prinos de recunoştinţă pentru memoria eroilor căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti … Acest monument reprezintă o cinste pentru noi, dar şi o obligaţie pe care o avem de a păstra memoria înaintaşilor. De aceea, ne dorim ca amintirea şi pomenirea eroilor noştri să găsească ecou şi în inimile generaţiilor tinere, sporind astfel credinţa în Dumnezeu şi iubirea faţă de ţara, faţă de glia stămoşească pe care am primit-o moştenire. Ne rugăm Bunului Dumnezeu să odihnească sufletele eroilor în ceata sfinţilor Săi, iar pe noi să ne întărească în credinţă şi în legătura strânsă cu strămoşii noştri. Veşnică pomenire şi cinste celor care au înălţat acest monument întru pomenirea lor!”, a încheiat IPS Irineu.


IPS Irineu, în mijlocul credincioşilor din Parohia Rojişte

În Duminica a 19-a după Rusalii şi în ziua de pomenire a Acoperământului Maicii Domnului, IPS Părinte Irineu a poposit în mijlocul credincioşilor din Parohia Rojişte, Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj. Aici a fost săvârşită Sfânta Liturghie la Altarul Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae”. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” al Catedralei mitropolitane din Craiova.

În cuvântul de învăţătură, Întâistătătorul Bisericii din Oltenia a detaliat câteva din învăţătuirle textului evanghelic duminical (Luca 6, 31-36, „Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor”), subliniind protecţia pe care o avem de la Maica Domnului prin sfânt acoperământul Său. „Cu acoperământul Său, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne protejează permanent de vrăjmaşul diavol, ne acoperă spre a ne feri de boală, de accidente, de necazuri şi de suferinţe, pentru că ea este ocrotitoarea tuturor celor care se roagă ei cu evlavie şi inimă curată. De aceea, avem nevoiă să stăm mereu sub acoperământul Său. Căci numai pe aceia îi ajută şi îi ocroteşte care ascultă de Fiul ei, aşa cum ne-a învăţat atunci când, la nunta din Cana Galileii, a rostit cuvintele: « Să faceţi tot ce vă va spune!» (Ioan 2, 5). Cei care nu sunt în Biserică, nu sunt însă acoperiţi de rugăciunea şi ajutorul Maicii Domnului, şi îşi petrec viaţa numai biologic, o viaţă care se scurge, cum zice Psalmistul, ca floarea câmpului, care repede se trece şi piere când vine arşiţa. Aşa este şi viaţa noastră, trebuie udată permanent cu mila lui Dumnezeu, cu post şi rugăciune, cu Sfânta Liturghie şi mărturisirea păcatelor”, a spus IPS Irineu.


Ctitoria lui Ştefan Coţofeanu

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită între anii 1820 – 1832 de către Ştefan Coţofeanu, proprietarul de atunci al terenurilor actualului sat Rojişte, comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj. Biserica este construită în formă de navă cu un pridvor deschis, în stil brâncovenesc şi o turlă deasupra naosului. A fost renovată şi consolidată în anul 1910, odată cu intrarea ei în proprietatea Epitropiei Bisericii „Madona Dudu” din Craiova. Actualul preot paroh, Nicolae Rădoi, a desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească în cei şase ani de păstorire. A reparat biserica la exterior, a amenajat curtea şi a refăcut gardul, a ridicat o clopotniţă şi se străduieşte să rezolve şi problema restaurării picturii interioare, fapt pentru care a primit duminică rangul bisericesc de iconom stavrofor.


Preot Gheorghe Cioiu