MSN

12.10.2017 – Conferinţele preoţeşti din Arhiepiscopia Craiovei, la final: Binecuvântări arhiereşti la noul sediu protopopesc din Târgu Cărbuneşti

Preoţii din Protopopiatul Târgu Cărbuneşti au încheiat săptămâna aceasta şitul conferinţelor pastoral misionare din Arhiepiscopia Craiovei. Întâlnirea a fost marcată de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a săvârşit mai întâi Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a noului paraclis din incinta Protoieriei Târgu Cărbuneşti.


Începutul lunii octombrie reprezintă un adevărat moment de bilanţ pentru activitatea pastoral-misionară din protopiatele Arhiepiscopiei Craiovei. Întâlnirile semestriale, organizate sub formă de conferinţe, aduc laolaltă pe toţi preoţii şi diaconii slujitori din teritoriu. Scopul lor este în primul rând de a marca anul omagial în curs, dedicat de această dată „iconarilor şi pictorilor bisericeşti” şi vrednicului de pomenire „Justinian Patriarhul şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”. Astfel, începând de săptămâna trecută, s-au adunat în conferinţă preoţii Protopopiatelor Craiova Sud, Craiova Nord, Târgu Jiu Sud şi Târgu Jiu Nord. Săptămâna aceasta, întâlnirea preoţilor din Proieria Târgu Cărbuneşti a fost precedată de conferinţa pastoral-misionară dedicată parohiilor din Protopopiatul Băileşti.


Această ultimă întâlnire s-a desfăşurat la noul sediu al Protopopiatului Târgu Cărbuneşti. Tot aici, IPS Părinte Mitropolit a sfinţit noul paraclis, închinat Sfântului Ioan Gură de Aur, şi a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Momentul a fost plin de învărcătură duhovnicească, încununând ostenelile pr. protoiereu Iulian Mărgineanu şi a preoţilor din circumscripţia sa, de amenajare şi înfrumuseţare a noului sediu.


Patriarhul Justinian Marina, „omul providenţial al acestui veac”

Prezentarea referatului de fond a fost făcută de pr. Vasile Dina, de la Parohia Săcelu. În cuvântul de învăţătură adresat preoţilor slujitor la finele întâlnirii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a evidenţiat importanţa slujirii patriarhului Justinian Marina din vremea prigoanei comuniste şi rolul său în păstrarea moştenirii Bisericii Ortodoxe Române peste veacuri. „Părintele patriarh Justinian a ştiut să îmbine foarte bine lucrarea practică cu înţelepciunea. El a trecut Biserica dincolo de aceste primejdii, lăsându-ne o moştenire sfântă şi binecuvântată, pentru a merge mai departe cu ea spre Împărăţia lui Dumnezeu. Pe drept cuvânt, l-am putea socoti omul providenţial al acestui veac, dăruit de Dumnezeu spre împlinirea lucrării Sale celei binecuvântate cu poporul român. L-am putea asemăna chiar Sfântului Vasile cel Mare, prin tactul şi înţelepciunea de care a dat dovadă”, a spus IPS Irineu.


Bucuria clericilor gorjeni a fost împărtăşită cu emoţie în cadrul întâlnirii de pr. protoiereu Iulian Mărgineanu, care a mulţumit IPS Părinte Mitropolit pentru tot sprijinul acordat în realizarea frumoaselor lucrări de la noul sediu. Alături de preoţii Protopopiatului Târgu Cărbuneşti, la eveniment au luat parte şi cei doi părinţi protoierei ai Protoieriilor doljene, Craiova Sud şi Craiova Nord, respectiv pr. Grigore Vulcănescu şi pr. Ion Nicolae.

Pr. Ioniţă Apostolache