MSN

30.10.2017 – Duminica a 24-a după Rusalii în Arhiepiscopia Craiovei

Noua biserică din Parohia Pociovalişte, Gorj, a fost sfinţită

După 14 ani de la punerea pietrei de temelie, ani de osteneli şi de încercări, noua biserică din Parohia Pociovalişte, filia Siteşti, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, a fost sfinţită duminică, 29 octombrie. Slujba de târnosire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Aşezare străveche, ce aparţine astăzi de oraşul Novaci, Pociovaliştea Gorjului a îmbrăcat haine de sărbătoare, iar credincioşii au venit în număr mare la evenimentul duhovnicesc al sfinţirii noii biserici, unul care va rămâne înscris la loc de cinste în istoria localităţii, mulţi ani comună de sine stătătoarei. Eforturile depuse pentru ridicarea Bisericii  “Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana” din Parohia Pociovaliştea, filia Siteşti, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, au fost încununate în ultima duminică a lunii octombrie 2017, a 24-a după Rusalii, odată cu săvârşirea slujbei de resfinţire de către un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu IPS Părinte Mitropolit Irineu. După cum a reieşit din Actul de sfinţire citit de părintele protopop Iulian Mărgineanu, piatra de temelie a sfântului locaş a fost pusă în anul 2003 de către IPS Părinte Teofan, Mitropolitul de atunci al Olteniei. Biserica a fost ridicată cu osteneala Consiliului parohial, în frunte cu epitropul Ion Fumărel şi ajutorul enoriaşilor coordonaţi de preotul paroh  Constantin Cornel Popescu şi Dorel Stănică, în apropierea bisericii vechi,  construită în anul 1830.


“În biserică vom afla vindecare sufletelor şi trupurilor noastre”

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul  Olteniei a vorbit despre semnificaţia şi importanţa sfinţirii unei biserici pentru viaţa duhovnicească a credincioşilor. “ Întotdeauna este o mare bucurie duhovnicească să participăm la sfinţirea unei biserici. Asemenea evenimente sunt aşteptate cu multă nerăbdare, cu emoţie sfântă şi multă bucurie. Am ridicat astăzi către Dumnezeu cererile noastre spre a trimite Duhul Sfânt peste această lucrare realizată cu atâta trudă şi osteneală, iar Dumnezeu a făcut să se sfinţească locul acesta, căci: <<Această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o>>, aşa cum spunem în rugăciunea de sfinţire. Aşadar, biserica dumneavoastră a fost sfinţită cu Sfântul şi Marele Mir care se mai foloseşte numai la botezul pruncilor, iar la rugăciunea făcută în genunchi, la intrarea în sfântul locaş, am cerut ca această biserică să fie locaş de tămăduire, de vindecare sufletească şi trupească, de alungare a duhurilor rele, pentru ca toţi cei care intră în ea cu inima curată, cu credinţă şi cu evlavie, să primească vindecare, să primească darurile cele bogate ale Tatălui ceresc. De aceea, ori de câte ori venim la biserică, osteneala noastră este înscrisă de îngerul păzitor în cartea vieţii şi va fi mare bucurie pentru cei care vor auzi cuvintele Mântuitorului: << Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău>>(Matei 25, 21)”. În continuare, IPS Irineu a detaliat câteva din învăţăturile reieşite din pericopa evanghelică duminicală (Învierea ficei lui Iair, Luca 8, 41-56)  “Înţelegem din Evanghelia acestei duminici că, ori de câte ori venim la biserică şi ne atingem de sfintele icoane, iar astăzi veţi intra chiar în Sfântul Altar şi veţi săruta Sfânta Masa, vom afla vindecare sufletelor şi trupurilor noastre, aşa precum a căpătat vindecare femeia din Evanghelie. Este adevărat că mulţi s-au atins de Mântuitorul Hristos şi nu s-au vindecat, aşa cum nici toţi cei care intră în biserică nu se vindecă, ci numai cei care intră cu credinţă şi cu evlavie”, a precizat IPS Irineu. La final, Mitropolitul Olteniei a rugat pe Bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care s-au ostenit pentru zidirea, înfrumuseţarea şi dotarea acestei sfinte biserici.


Pentru implicarea deosebită în ridicarea sfântului locaş de închinăciune, preotul paroh Constantin Cornel Popescu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar preotul slujitor Dorel Stănică, pe cel de iconom. De asemenea, mai multe persoane au primit Gramate chiriarhale de mulţumire şi apreciere din partea Mitropoliei Olteniei.

Preot Gheorghe Cioiu


Noua biserică din Parohia Pociovalişte, Gorj, a fost sfinţită

După 14 ani de la punerea pietrei de temelie, ani de osteneli şi de încercări, noua biserică din Parohia Pociovalişte, filia Siteşti, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, a fost sfinţită duminică, 29 octombrie. Slujba de târnosire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Aşezare străveche, ce aparţine astăzi de oraşul Novaci, Pociovaliştea Gorjului a îmbrăcat haine de sărbătoare, iar credincioşii au venit în număr mare la evenimentul duhovnicesc al sfinţirii noii biserici, unul care va rămâne înscris la loc de cinste în istoria localităţii, mulţi ani comună de sine stătătoarei. Eforturile depuse pentru ridicarea Bisericii  “Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana” din Parohia Pociovaliştea, filia Siteşti, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, au fost încununate în ultima duminică a lunii octombrie 2017, a 24-a după Rusalii, odată cu săvârşirea slujbei de resfinţire de către un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu IPS Părinte Mitropolit Irineu. După cum a reieşit din Actul de sfinţire citit de părintele protopop Iulian Mărgineanu, piatra de temelie a sfântului locaş a fost pusă în anul 2003 de către IPS Părinte Teofan, Mitropolitul de atunci al Olteniei. Biserica a fost ridicată cu osteneala Consiliului parohial, în frunte cu epitropul Ion Fumărel şi ajutorul enoriaşilor coordonaţi de preotul paroh  Constantin Cornel Popescu şi Dorel Stănică, în apropierea bisericii vechi,  construită în anul 1830.

În biserică vom afla vindecare sufletelor şi trupurilor noastre”

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul  Olteniei a vorbit despre semnificaţia şi importanţa sfinţirii unei biserici pentru viaţa duhovnicească a credincioşilor. “ Întotdeauna este o mare bucurie duhovnicească să participăm la sfinţirea unei biserici. Asemenea evenimente sunt aşteptate cu multă nerăbdare, cu emoţie sfântă şi multă bucurie. Am ridicat astăzi către Dumnezeu cererile noastre spre a trimite Duhul Sfânt peste această lucrare realizată cu atâta trudă şi osteneală, iar Dumnezeu a făcut să se sfinţească locul acesta, căci: <<Această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o>>, aşa cum spunem în rugăciunea de sfinţire. Aşadar, biserica dumneavoastră a fost sfinţită cu Sfântul şi Marele Mir care se mai foloseşte numai la botezul pruncilor, iar la rugăciunea făcută în genunchi, la intrarea în sfântul locaş, am cerut ca această biserică să fie locaş de tămăduire, de vindecare sufletească şi trupească, de alungare a duhurilor rele, pentru ca toţi cei care intră în ea cu inima curată, cu credinţă şi cu evlavie, să primească vindecare, să primească darurile cele bogate ale Tatălui ceresc. De aceea, ori de câte ori venim la biserică, osteneala noastră este înscrisă de îngerul păzitor în cartea vieţii şi va fi mare bucurie pentru cei care vor auzi cuvintele Mântuitorului: << Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău>>(Matei 25, 21)”. În continuare, IPS Irineu a detaliat câteva din învăţăturile reieşite din pericopa evanghelică duminicală (Învierea ficei lui Iair, Luca 8, 41-56)  “Înţelegem din Evanghelia acestei duminici că, ori de câte ori venim la biserică şi ne atingem de sfintele icoane, iar astăzi veţi intra chiar în Sfântul Altar şi veţi săruta Sfânta Masa, vom afla vindecare sufletelor şi trupurilor noastre, aşa precum a căpătat vindecare femeia din Evanghelie. Este adevărat că mulţi s-au atins de Mântuitorul Hristos şi nu s-au vindecat, aşa cum nici toţi cei care intră în biserică nu se vindecă, ci numai cei care intră cu credinţă şi cu evlavie”, a precizat IPS Irineu. La final, Mitropolitul Olteniei a rugat pe Bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care s-au ostenit pentru zidirea, înfrumuseţarea şi dotarea acestei sfinte biserici.

Pentru implicarea deosebită în ridicarea sfântului locaş de închinăciune, preotul paroh Constantin Cornel Popescu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar preotul slujitor Dorel Stănică, pe cel de iconom. De asemenea, mai multe persoane au primit Gramate chiriarhale de mulţumire şi apreciere din partea Mitropoliei Olteniei.

Preot Gheorghe Cioiu

Noua biserică din Parohia Pociovalişte, Gorj, a fost sfinţită

După 14 ani de la punerea pietrei de temelie, ani de osteneli şi de încercări, noua biserică din Parohia Pociovalişte, filia Siteşti, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, a fost sfinţită duminică, 29 octombrie. Slujba de târnosire şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

Aşezare străveche, ce aparţine astăzi de oraşul Novaci, Pociovaliştea Gorjului a îmbrăcat haine de sărbătoare, iar credincioşii au venit în număr mare la evenimentul duhovnicesc al sfinţirii noii biserici, unul care va rămâne înscris la loc de cinste în istoria localităţii, mulţi ani comună de sine stătătoarei. Eforturile depuse pentru ridicarea Bisericii  “Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfinţit de la Tismana” din Parohia Pociovaliştea, filia Siteşti, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, au fost încununate în ultima duminică a lunii octombrie 2017, a 24-a după Rusalii, odată cu săvârşirea slujbei de resfinţire de către un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu IPS Părinte Mitropolit Irineu. După cum a reieşit din Actul de sfinţire citit de părintele protopop Iulian Mărgineanu, piatra de temelie a sfântului locaş a fost pusă în anul 2003 de către IPS Părinte Teofan, Mitropolitul de atunci al Olteniei. Biserica a fost ridicată cu osteneala Consiliului parohial, în frunte cu epitropul Ion Fumărel şi ajutorul enoriaşilor coordonaţi de preotul paroh  Constantin Cornel Popescu şi Dorel Stănică, în apropierea bisericii vechi,  construită în anul 1830.

“În biserică vom afla vindecare sufletelor şi trupurilor noastre”

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul  Olteniei a vorbit despre semnificaţia şi importanţa sfinţirii unei biserici pentru viaţa duhovnicească a credincioşilor. “ Întotdeauna este o mare bucurie duhovnicească să participăm la sfinţirea unei biserici. Asemenea evenimente sunt aşteptate cu multă nerăbdare, cu emoţie sfântă şi multă bucurie. Am ridicat astăzi către Dumnezeu cererile noastre spre a trimite Duhul Sfânt peste această lucrare realizată cu atâta trudă şi osteneală, iar Dumnezeu a făcut să se sfinţească locul acesta, căci: <<Această casă Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o şi Duhul Sfânt a sfinţit-o>>, aşa cum spunem în rugăciunea de sfinţire. Aşadar, biserica dumneavoastră a fost sfinţită cu Sfântul şi Marele Mir care se mai foloseşte numai la botezul pruncilor, iar la rugăciunea făcută în genunchi, la intrarea în sfântul locaş, am cerut ca această biserică să fie locaş de tămăduire, de vindecare sufletească şi trupească, de alungare a duhurilor rele, pentru ca toţi cei care intră în ea cu inima curată, cu credinţă şi cu evlavie, să primească vindecare, să primească darurile cele bogate ale Tatălui ceresc. De aceea, ori de câte ori venim la biserică, osteneala noastră este înscrisă de îngerul păzitor în cartea vieţii şi va fi mare bucurie pentru cei care vor auzi cuvintele Mântuitorului: << Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria Domnului tău>>(Matei 25, 21)”. În continuare, IPS Irineu a detaliat câteva din învăţăturile reieşite din pericopa evanghelică duminicală (Învierea ficei lui Iair, Luca 8, 41-56)  “Înţelegem din Evanghelia acestei duminici că, ori de câte ori venim la biserică şi ne atingem de sfintele icoane, iar astăzi veţi intra chiar în Sfântul Altar şi veţi săruta Sfânta Masa, vom afla vindecare sufletelor şi trupurilor noastre, aşa precum a căpătat vindecare femeia din Evanghelie. Este adevărat că mulţi s-au atins de Mântuitorul Hristos şi nu s-au vindecat, aşa cum nici toţi cei care intră în biserică nu se vindecă, ci numai cei care intră cu credinţă şi cu evlavie”, a precizat IPS Irineu. La final, Mitropolitul Olteniei a rugat pe Bunul Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care s-au ostenit pentru zidirea, înfrumuseţarea şi dotarea acestei sfinte biserici.

Pentru implicarea deosebită în ridicarea sfântului locaş de închinăciune, preotul paroh Constantin Cornel Popescu a primit rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar preotul slujitor Dorel Stănică, pe cel de iconom. De asemenea, mai multe persoane au primit Gramate chiriarhale de mulţumire şi apreciere din partea Mitropoliei Olteniei.

Preot Gheorghe Cioiu