MSN

07.02.2018 – Lucrarea filantropică și socială a Arhiepiscopiei Craiovei: Finalizarea a două proiecte, coordonate de Asociația „Vasiliada”

Două proiecte importante ale Asociației „Vasiliada”, ONG patronat de Arhiepiscopia Craiovei, au ajuns luna aceasta la final. În acest sens, au fost organizate la începutul acestei săptămâni două conferințe de presă în cadrul cărora au fost prezentat rezultatele proiectelor transfrontaliere: „Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase” și „Reţeaua Şcolilor Sigure”. Evenimentul a avut loc în sala de conferințe a Hotelului Lido din Craiova.

În deschiderea conferinței a luat cuvântul pr. Adrian Stănulică, directorul Asociaţiei „Vasiliada” şi consilier social în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, care a vorbit despre implementarea celor cele două proiecte în parteneriat cu Free Youth Centre, ONG din Bulgaria. Redăm parte din cuvântul său cu privire la însemnătatea acestor proiecte: „Ambele proiecte au avut aceeași țintă, același obiectiv major, acela de a pregăti oamenii din comunități cu privire la felul în care pot să intervină eficient în situația unor calamități naturale sau unor situații de urgență. Primul dintre ele a vizat pregătirea oamenilor din școli, fie că vorbim despre cadre didactice, manageri ai unor unități de învățământ, dar și elevi. S-a avut în vedere în acest sens o pregătire atât din punct de vedere teoretic cât și din punct de vedere practic. Cel de-al doilea proiect a vizat în special lucrul cu comunitățile locale, în special din mediul rural. Astfel în cele 10 comunități doljene vizate s-a pus un accent deosebit pentru pregătirea persoanelor care fac parte din unitățile locale de voluntariat, organizate în special pentru a fi capabile să intervină în cazul unor situații de urgență”.


Peste 10000 de persoane instruite în proiectul „Rețeaua Școlilor Sigure”

Rezultatele proiectului „Rețeaua Școlilor Sigure” implementat de Asociația „Vasiliada” în România și Bulgaria, s-au direcţionat în primul rând către procesul de evaluare comună a nevoilor și oportunităților de prevenire mai bună a riscului în şcolile implementate. De asemenea, s-a mai avut în vedere: elaborarea unei metodologii comună pentru educație extracuriculară și motivație în dezvoltarea acestui domeniu, pregătirea a 20 de autorități școlare pentru un mai bun management al riscului în școlile lor, pregătirea a 80 de profesori pentru consiliere metodică în educarea împotriva dezastrelor în școlile lor, pregătirea a 40 de psihologi  pentru a reacționa în caz de dezastru  în sprijinul victimelor,  pregătirea a 40 de profesori  pentru cluburile liderilor de voluntari, pregătirea  a 640 de voluntari tineri pentru acțiune în caz de dezastru (viitori membri ai unităților locale de voluntari), creearea  „comunității de practică” – instrument  virtual pentru comunicare și împărtășirea bunelor practice în protecția civilă etc.

Principalul rezultat a constat în 20 de şcoli mai bine pregătite pentru evenimente dezastruoase, însemnând astfel peste 10 000 de elevi, profesori și alți membri ai personalului mai bine protejați. Pe de altă parte, modelul „Rețeaua Școlilor Sigure” este o contribuție valoroasă la calitatea managementului riscului în zona transfrontalieră, deoarece are potențialul de a se multiplica în sensul unui exemplu de bună practică. Proiectul a contribuit și va contribui la dezvoltarea voluntariatului în domeniul protecției împotriva dezastrelor, prin folosirea noilor metode de motivare, creând o legătură între educarea formală și informală și o comunitate de practică de tip „rețea”, anume funcționarea în rețea.

În județul Dolj, Asociația „Vasiliada” a colaborat cu următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Negoi, Școala Gimnazială Cârna, Școala Gimnazială „Tudor Segărceanu” – Goicea, Școala Gimnazială Bistreț, Colegiul Tehnic „Ștefan Milcu” – Calafat, Liceul Teoretic Dăbuleni, Liceul Teoretic „Petre Baniță” – Călărași, Liceul Teoretic Bechet, Școala Profesională Valea Stanciului și Școala Gimnazială Sadova.

Proiectul s-a desfășoarat pe parcursul a 24 de luni, din februarie 2016 până în februarie 2018, în 10 școli din județul Dolj, fiind cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

„Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase”

Cel de-al doilea proiect prezentat, „Opoziție comunitară împotriva evenimentelor dezastruoase”, a avut ca promotor principal Asociaţia „Vasiliada”. Între partenerii implicaţi amintim: Organizația  Free Youth Centre (Centrul de voluntariat pentru tineret) din Vidin – Bulgaria, Crucea Roșie Bulgară – Filiala Vidin, Crucea Roșie Română – Filiala Dolj pentru implementarea proiectului.

„Proiectul a urmărit cresterea capacitatii locale în zonele rurale de granițe ale României  și Bulgariei de prevenire a dezastrelor prin dezvoltarea unităților de voluntari extinse. Grupul țintă vizat a constituit din: 200 de voluntari din unitățile de voluntari formate și pregătite pentru acțiuni comune; 120 ofițeri locali administrativi pregătiți pentru managementul riscului; 160 de experți locali relevanți, implicați ca resursă adițională și educați; 20 de comunități locale bine pregătite pentru combaterea dezastrelor”, a informat Sorin Boboc, manager al proiectului.

În județul Dolj s-au desfăşurat în cadrul proiectului 18 cursuri în 10 comunități rurale: 15 cursuri de intervenție în caz de dezastre pentru membrii unităților de voluntari, care au numărat 300 de participanți, și 3 cursuri pentru managementul riscului, destinate angajaților administrației locale, care au numărat 60 de participanți. Crucea Roșie Română – filiala Dolj a organizat în județ 5 cursuri de prim ajutor pentru unitățile de voluntari (100 de participanți), 3 cursuri de prim ajutor pentru specialiștii care lucrează în servicii sociale în cadrul primăriilor (60 de participanți), și un curs pentru psihologi în vederea acordării de sprijin specializat în situații de criză (20 de specialiști). Comunitățile care au fost implicate în cadrul proiectului în județul Dolj au fost următoarele: Valea Stanciului, Urzicuța, Ostroveni, Măceșu de Jos, Goicea, Cârna, Călărași, Giurgița și Bistreț.

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 24 de luni în județul Dolj și în regiunile Vidin și Montana din Bulgaria, în perioada 02 februarie 2016 -02 februarie 2018. De asemenea, a fost cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Gabriela Firu