MSN

13.07.2018 – Biserica „Sfântul Nicolae” din Glogova, în proces de restaurare

Cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, au început de curât lucrările de restaurare, consolidare şi înfrumuseţare a Bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae” din localitatea Glogova, judeţul Gorj. Monumnet istoric, zidit între anii 1730-1762, sfântul locaş a fost ctitorit de către Matei Glogoveanu, unul dintre cei trei fii ai lui Constantin Glogoveanu, consilier imperial. La ridicarea sfântului lăcaș s-a folosit cărămida rămasa de la Cula Glogovenilor și inițial a fost acoperită cu șindrilă.


Arhitectonic și pictural stă sub semnul influenței bizantine, planul acesteia fiind sub formă de navă împărțită în pridvor, pronaos, naos și altar. Pridvorul deschis este susținut de 12 coloane de 1,65 m , zidurile sunt groase văruite cu var, având la exterior un brâu rotund în partea superioară străjuit de două rânduri de zimți de cărămidă, iar dimensiunile intregii construcții sunt de 18 m lungime pe 8 m lățime. Biserica are o turlă-clopotniță pătrată situată pe pronaos, relativ nouă deoarece vechea turlă era octogonală cu proporții mult mai frumoase.


Pictura inițială a bisericii realizată în jurul anilor 1762-1764 se presupune că a fost făcută de catre echipa de zugravi a lui Dimitrie diaconul, cel ce a repictat Mănăstirea Tismana cu cheltuiala doamnei Stanca Glogoveanu ramasă văduvă, iar intre anii 1914-1915, în zilele Majestății Sale Ferdinand I s-a reparat și repictat de către Stefan Nachescu Belgum și Iliescu Vela din Craiova. Astazi după întocmirea proiectului de conservare-restaurare a picturii murale, de către profesorul universitar Nicolae Sava se constată că pictura inițială era mult mai valoroasă, iar repictările din 1914-1915 au afectat vechea pictură.

Pr. Ioniţă Apostolache