MSN

08.08.2018 – Viaţa parohiilor din Arhiepiscopia Craiovei: Panaghia, locaşul Maicii Domnului

Panaghia, un nume aproape atipic pentru aşezările olteneşti din apropierea Băniei, aduce de peste veacuri dovada unei mărturisiri autentic ortodoxe. Viaţa religioasă a locuitorului gravitează în jurul bisericii parohiale, închinată Adormirii Maicii Domnului.


Cuvântul „panaghia” provine din limba greacă şi este echivalentul engolpionului arhieresc, emailat cu chipul Maicii Domnului. Tradiţia demografică din Oltenia a preluat termenul în denumirea unei frumoase localităţi doljene, situate la mai puţin de 26 de km de Craiova, în direcţia Podari-Segarcea. Despre localitatea Panaghia este vorba. Parte a comunei Calopăr, această parohie ortodoxă de tradiţie cuprinde o istorie impresionantă, întru totul închinată Maicii Domnului.


Tradiţia spune că pe vechile meleaguri pe care sălăşluieşte astăzi Parohia Panaghia sălăşluiau în trecut mai multe chilii de călugărițe, parte a unei vechi mănăstiri închinate tot Maicii Domnului. Localitatea în sine a luat fiinţă oficial la începutul secolului al XIX-lea, fiind înfiinţată de mai mulţi localnici din Podari, de lângă Craiova, stabiliţi în aceste locuri. În prezent, în Parohia Panaghia se află 450 de familii, echivalentul a 1200 de suflete, în mare parte aşezate în partea de Nord a Comunei Calopăr.


Biserică închinată Maicii Domnului

Biserica parohială poartă hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”. A fost ridicată prin strădania credincioşilor din satele Panaghia şi Sălcuța, între anii 1912-1919. Pictura iniţială a fost realizată de marele zugrav Gheorghe Baba. În anul 1957, întregul ansamblu a intrat într-un amplu proces de restaurare, finalizat prin osteneala preotului paroh de atunci, Constantin Sîrbu. În această perioadă, la restaurarea picturii a lucrat maestrul Ilie Belgun. La scurt timp, biserica a fost resfinţită de vrednicul de pomenire mitropolit Firmilian Marin. Sfântul locaş a fost însă grav afectat de cutremurele din anii 1977 şi 1986. A fost nevoie de alte lucrări de întărire şi restaurare a clădirii, cuprinzând intervenţii la interiorul şi exteriorul sfântului locaş. Ajutat de Consiliul Parohial şi de întreaga obște a credincioşilor din această regiune, preotul Marian Anghel a demarat un amplu proces de reparaţii, finalizat în perioada 1995-1997. Pictura bisericii a fost restaurată de maestrul Adrian Bănică. Sfântul locaş a fost resfinţit în ziua de 28 septembrie1997 de către părintele mitropolit Nestor Vornicescu.


În anul 2004, din inițiativa preotului Dumitru Mihai, s-au început lucrările la construcția unei capele în cimitirul din satul Sălcuța. Cu ajutorul credincioşilor, capela a fost terminată în anul 2007 și sfințită în același an. Între timp, în curtea bisericii parohiale a fost forată o fântână.


Sunt de amintit şi preoţii care au slujit aici, fiecare dintre ei fiind implicaţi în parte în diferitele procese de restaurare a sfântului locaş de-a lungul vremii. Sunt aminţiti astfel cu numele slujitorii: Constantin Sîrbu, Ioan Gavrilovici, Ion Voinea, Constantin Dorobanțu, Anghel Marian. Din 2001 aici slujeşte slujeşte preotul Dumitru Mihai.


Lucrarea administrativă, pastoral-misionară şi filantropică

Parohia Panaghia are în prezent o bogată activitate administrativă şi pastoral-misionară. Sunt organizate frecvent pelerinaje pentru credincioşi, nelipsind de asemenea nici proiectele social-filantropice şi activităţile cu tinerii. „În 17 ani de când slujesc la această biserică, închinată Născătoarei de Dumnezeu cu hramul Adormirea Maicii Domnului, lucrurile au evoluat an de an într-un mod cât mai susţinut. Astfel, în anul 2005, împreună cu membrii Consiliului Parohial, am hotărât constuirea unei capele în satul Sălcuţa şi în acelaşi ani am şi turnat fundaţia. În anul 2007, lucrările au fost finalizate şi capela sfinţită. În 2011, cele două cimitire din parohia noastră au fost împrejmuite cu gard de sârmă. Cu ajutorul oamenilor de bine în curtea biserici parohiale s-a săpat o fântână. De asemenea, tot cu ajutorul credincioşilor, sfântul locaş a fost împodobit cu icoane noi, covoare şi alte podoabe. Anul acesta am reuşit să montăm o centrală termică, de real folos şi necesitate pentru perioada rece a anului. Tot anul acesta, biserica a fost renovată integral pe exterior. Amintim de asemenea, că în fiecare zi de duminică, credincioşii care vin la Sfânta Liturghie primesc în dar câte o pâine proaspătă. Este o tradiţie pe care am împământenit-o aici de peste 10 ani. Lucrul cel mai important este însă activitatea pastoral-misionară, de a fi în mijlocul credincioşilor ori de câte ori este nevoie şi de a-i face să înţeleagă faptul că Biserica a fost, este şi va fi pentru fiecare în parte viaţa noastră vie în Hristos”, spune pr. Dumitru Mihai.

Pr. Ioniţă Apostolache