MSN

07.08.2018 – Hram de tradiție la Mănăstirea Lainici

Mănăstirea Lainici din județul Gorj a îmbrăcat haină de sărbătoare luni, 6 august, cu prilejul prăznuirii hramului, Schimbarea la Față a Domnului. Momentele liturgice au debutat duminică seara, cu oficierea slujbei Privegherii, la care a participat Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul Psaltic “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, al Catedralei Mitropolitane din Craiova, dirijat de prof. Victor Șapcă. În zi de praznic, Sfânta Liturghie a fost săvărșită de Înaltpreasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale si Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale, Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților și Preasfințitul Siluan, Episcopul Ortodox al Ungariei și locțiitor al Episcopiei Dacia Felix.


“Această sărbătoare ne îndeamnă la meditație și la o analiză a vieții noastre”

“Sărbătoarea Schimbării la Față, de o vreme bună, a creat o tradiție la Sfânta Mănăstire Lainici, unde ne reunim cu toții, episcopi, cleri și credincioși, pentru a aduce preamărire lui Dumnezeu, Cel care permanent veghează și proniază viața noastră. Această sărbătoare, așezată în Postul Adormirii Maicii Domnului, este un popas duhovnicesc care ne îndeamnă la meditație și la o analiză a vieții noastre, deoarece este vorba în însuși conținutul praznicului de elementul esențial, schimbarea. Mântuitorul Hristos se schimbă la față nu pentru a arăta că El este mai presus de lume, ci pentru a scoate în evidență dumnezeirea Sa și felul cum vom străluci și noi dacă vom urma poruncile Lui și vom face fapte bune ca să ajungem să strălucim de lumină în Împărăția cerurilor”, a subliniat în cuvântul de învățătură ÎPS Irineu.


Înaltpreasfinția Sa a detaliat în continuare pericopa evanghelică din această sfântă zi de sărbătoare. “Motivația acestui praznic este descrisă de însuși Sfântul Evanghelist Matei. Cu șase zile înainte de răstingnirea Mântuitorului Iisus Hristos, Mântuitorul a luat cu Sine pe sfinții apostoli Petru, Ioan și Iacob, S-a urcat pe un munte înalt și acolo, după ce S-a rugat împreună cu ei, S-a schimbat la față, adică a strălucit fața Lui, și toată ființa Lui S-a umplut de lumină atât de mare, încât sfinții apostoli au fost nevoiți ca să se păzească de orbire și s-au aplecat la pământ. Evident că de o parte și de alta a Mântuitorului s-au arătat Sfântul Prooroc Moise și Sfântul Prooroc Ilie, care au stat de vorbă cu Domnul. Mai pe urmă a cuprins un nor luminos atât pe sfinții apostoli, cât și pe Mântuitorul și întreg muntele, și din nor s-a auzit un glas puternic, un glas nemaiauzit de noi și de întreaga lume, glasul Tatălui Ceresc: «Acesta este Fiul Meu Cel Preaiubit, întru care am binevoit, pe Acesta să-L ascultați!». De bună seamă, când citim aceste relatări ale sfinților evangheliști, ne dăm seama de importanța Schimbării la Față pe care Mântuitorul Hristos a ținut să o arate înainte de răstignirea Sa. Pe de o parte, privit din punct de vedere omenesc, Schimbarea la Față întărește credința sfinților apostoli că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Cel mărturisit de Tatăl cel Ceresc, că El este cuprins de norul dumnezeiesc, că această îmbrăcare a Domnului în haina omenească nu este decât pentru ca să ne cuprindă în dragostea și în sfințenia Sa, și prin această strălucire și această pătrundere a dumnezeiescului în omenescul Mântuitorul Hristos, și noi să beneficiem de aceste daruri dumnezeiești și să ne aflăm întru slavă dumnezeiască, să primim ce este sfânt și binecuvântat în Mântuitorul Hristos, așa cum S-a rugat Domnul înainte de răstignirea Sa, ca slava pe care El o are de la Tatăl mai înainte de-a fi lumea, întru aceasta să fie și ucenicii Săi și toți cei ce vor crede în El. Apoi, Schimbarea la Față are în vedere această posibilitate, aceasta făgăduință, promisiune a lui Dumnezeu, ca noi să ne ridicăm de la ființe omenești, slabe și neputincioase, la oameni dumnezeiești”, a rostit în cuvântul de învățătura Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei.


La finalul Sfintei Liturghii, au fost dăruite părticele din moaștele Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici Paraclisului Centrului Mitroppolitan din Limours din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale si Meridionale, Paraclisului Episcopal pentru Tineret cu hramul Sfântul Ioan Gură de Aur din Slatina din cadrul Episcopiei Slatinei și Romanaților, Catedralei Episcopale Ortodoxe Române cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din Gyula, Ungaria și Parohiei Ortodoxe Române Sfânta Veronica, Coventry, Marea Britanie.Gabriela Firu