MSN

17.09.2018 – IPS Părinte Mitropolit Irineu a resfinţit Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia gorjeană Jupâneşti, filia Pârâu-Boia

În Duminica de după Praznicul Înălţării Sfintei Cruci, IPS Părinte Mitropolit Irineu a fost prezent în mijlocul parohienilor din localitatea gorjeană Pârâu-Boia, Parohia Jupâneşti, unde a sfinţit Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. În cuvântul de învăţătură, rostit la finele Slujbei Euharistice, IPS Părinte Mitropolit a tâlcuit persicopa evanghelică duminicală, arătând că „Mântuitorul Hristos ne spune astăzi că: «oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-mi urmeze Mie». Este vorba aici de fiecare dintre noi care doreşte să-l urmeze pe Domnul Hristos, să se curăţească de păcate şi apoi să meargă din viaţa aceasta în viaţa veşnică. Aşadar, chemarea Domnului pentru ficare în parte presupune luarea crucii. Este vorba despre ceea ce ne este dat înaite de crearea lumii, pentru că Dumnezeu ne-a făcut după planul Său care este veşnic. Fiind cuprinşi în acest plan dumnezeiesc, nu venim pe această lume la întâmplare, pentru că nu poate fi vorba nicidecum de hazard, ci de lucrarea înţelepciunii lui Dumnezeu. Nimic nu este aşadar întâmplător în această existenţă, ci totul se arată după rânduiala lui Dumnezeu. Din a Sa Atotştiinţă, Părintele Ceresc ne face să învăţăm chiar şi din suferinţe. Deci, cel care vrea să vină după Hristos, trebuie să-şi ia în serios viaţa sa, cu bunele şi relele dintr-însa. Această viaţă este rânduită de Dumnezeu şi tot ceea ce împărtăşim aici, în lumea aceasta, este rânduit de Bunul Dumnezeu, care «vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinşa adevărului să vină». Prin urmare, crucea noastră este viaţa noastră”, a spus IPS Părinte Mitropolit.


Parohia Jupâneşti, filia Pârâu-Boia, face parte din Protopopiatul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Biserica de aici, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, a fost temeluită în anul 1740. Până la anul 1864 a fost schit de călugări, aparţinând de Mănăstirea Bistriţa vâlceană. Lucrările de restaurare a sfântului locaş s-au făcut cu osteneala enoriaşilor parohiei, sub îndrumarea preotului paroh, Iulian Miloşescu. Proiectul a fost sprijinit financiar de asemenea de autorităţile locale, Primărie şi Consiliu Local. Pentru osteneala depusă în această lucrare, preotul paroh Iulian Miloşescu a fost hirotesit în rangul sachelar. Au fost acordate de asemenea mai multe gramate arhiereşti de mulţumire persoanelor implicate în desfăşurarea lucrărilor de restaurare.


Pr. Ioniţă Apostolache