MSN

05.11.2018 – Sfințire și liturghie arhierească în comunitatea Baia de Fier, județul Gorj

În Duminica a XXII-a după Rusalii, la data de 4 octombrie 2018, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a sfințit Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea gorjeană Baia de Fier, însoțit de părintele protoiereu Iulian Mărgineanu și de un ales sobor de preoți și diaconi. Imediat după slujba de sfințire, Părintele Mitropolit a binecuvântat începerea sfintei slujbe a Liturghiei, la sfârșitul căreia mulțime de copii și tineri s-au împărtășit.


Conform pisaniei, această biserică s-a zidit între anii 2003-2018, prin stăruința preotului paroh Constantin Rădescu. „Inițiativa de început a aparținut domnului Gheorghe Mecu și s-a continuat cu ajutorul Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consiliului Local al Primăriei Baia de Fier sub conducerea domnilor primari Constantin Mihuțescu și preot Dumitru Turbăceanu, cu ajutorul enoriașilor și a altor binefăcători , pictura în frescă fiind executată de fam. Florica și Eugen Papici”.

În cuvântul de învățătură, ÎPS Irineu a ținut să felicite pe cei care s-au străduit să realizeze această lucrare de zidire a unui nou locaș sfânt, care a devenit de astăzi cetate de scăpare pentru toți enoriașii parohiei. Sfințirea unei biserici este o bucurie a oamenilor, alături de cea a îngerilor din ceruri. În biserică suntem toți uniți prin credința în Hristos, Cel care ne este alături până la sfârșitul veacurilor, așa cum ne încredințează Sfântul Evanghelist și Apostol Matei.


În pericopa evanghelică rânduită să fie citită în întreaga Biserică Ortodoxă din lume, ni s-a relatat parabola rostită de către Mântuitorul Hristos despre bogatul nemilostiv și săracul Lazăr. Pilda aceasta o regăsim doar în Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 16, versetele 19-31. De remarcat este faptul că Hristos îl pomenește pe cel sărac cu numele său, Lazăr, însă în privința bogatului refuză să îi spună numele. Model al ignoranței față de suferința aproapelui, bogatul este așezat după moartea trupului în iad, „sălașul celor care au uitat de Dumnezeu și al celor care și-au pus nădejdea în lucrurile materiale și nu s-au îngrijit absolut deloc de ceea ce este veșnic și nemuritor, adică de suflet”. În fond, „bogăția în sine nu este un păcat dar folosirea bogăției cu totul și cu totul împotriva sufletului este o mare primejdie și o mare pricină de condamnare”. Cu alte cuvinte, spre deosebire de săracul Lazăr, bogatul nu a înțeles care este scopul vieții, anume mântuirea sufletului. Ceea ce este de apreciat la Lazăr este tocmai răbdarea de care a dat dovadă și faptul că nu a cârtit în suferința sa împotriva lui Dumnezeu.

Părintele Mitropolit Irineu a desprins învățătura morală din această pildă, anume că tot omul, bogat sau sărac, este vrednic de pocăință. Dacă la slujbele bisericii cerem sfârșit creștinesc vieții noastre, trebuie să venim la Sfânta Biserică și să făgăduim Domnului că ne îndreptăm viața, iar calea milosteniei, a faptelor bune, este cea care ne acoperă mulțime de păcate și ne apropie de bunul Dumnezeu. Altfel spus, „orice faptă bună va fi răsplătită înaintea lui Dumnezeu. Dacă facem fapte bune vom avea bucuria sfinților, a dreptului Lazăr, care se bucură în sânul lui Avraam, iar dacă vom neglija acest lucru și vom amâna de pe o zi pe alta pocăința vom avea parte de locul de nefericire, de chin și de osândă, așa cum a avut parte bogatul din Evanghelia de astăzi. Să nu așteptăm să învie cineva din morți ca să ne îndreptăm pentru că avem Sfânta Scriptură, avem Sfânta Biserică, avem învățătura pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat-o și aceste lucruri pot să ne îndrepte, pot să ne învețe, dacă sufletul nostru se va deschide și va primi cu bucurie pe Mântuitorul Hristos care este Doctorul și Vindecătorul sufletelor noastre”.


Cu bucurie de arhipăstor, ÎPS Irineu a dăruit părintelui paroh Constantin Rădescu cea mai înaltă distincție din Mitropolia Olteniei, anume Ordinul Sf. Nicodim, clasa I, alături de urările de sănătate pentru vremea pensionării de care Dumnezeu l-a învrednicit pe acest părinte din comunitatea gorjeană. Totodată, celor care s-au implicat activ în lucrările de zidire și de înfrumusețare ale bisericii li s-au dăruit gramate arhierești, cu semnătura Părintelui Mitropolit Irineu al Olteniei.


Prof. Doru Marcu