MSN

08.11.2018 – Liturghie arhierească în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Cetatea Craiovei

În ziua de 8 noiembrie 2018, Înaltpreasfințitul Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din Protoieria Craiova Sud, a orașului Craiova, care și-a prăznuit cu această ocazie sfinții ocrotitori.

La primele ore ale dimineții, în strana bisericii s-a citit Acatistul Sfinților Arhangheli, iar la venirea Părintelui Mitropolit Irineu, după închinarea arhierească la sfintele icoane, s-a dat binecuvântarea mare pentru începerea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. La momentul cuvenit al slujbei, s-a cântat ectenia pentru cei adormiți adormiți și veșnica pomenire pentru ctitorii sfintei biserici, rugându-ne ca Dumnezeu să aibă în lumină sufletele lor.


În predica de la sfârșitul sfintei slujbe, ÎPS Irineu a ținut un cuvânt de învățătură cu privire la rolul cetelor cerești în iconomia mântuirii neamului omenesc. Amintind de pasaje din Sfânta Scriptură, credincioșii au putut înțelege rolul important pe care l-au avut și îl au sfinții arhangheli în viața oamenilor.


Sfinții Arhangheli, asemenea îngerilor noștri păzitori, sunt făpturi create de Dumnezeu, cu putere gânditoare, ființe duhovnicești, care trăiesc în imediata apropriere de Scaunul Sfintei Treimi și care se împărtășesc de slava cerească. Cu alte cuvinte, „Sf. Arh. Mihail este apărătorul și conducătorul oștilor cerești, cel care întotdeauna ne ia apărarea împotriva vrăjmașilor demoni. El este cel care biruiește întotdeauna pe potrivnicii noștri, mijlocitorul înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. De asemenea, Sf. Arh. Gavriil este ocrotitorul nostru și cel căruia Dumnezeu i-a încredințat vestea cea bună a mântuirii neamului nostru. El este acela care vine înaintea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și îi vestește că va naște pe Mântuitorul lumii”.


În continuare, Părintele Mitropolit Irineu a ținut să vorbească despre cinstirea îngerului păzitor. Fiecare creștin botezat primește un înger al său păzitor, care mijlocește pentru sufletul nostru. Îngerul păzitor este cel care ne deschide ușa din Împărăția lui Dumnezeu. La judecata din urmă, vom avea nevoie de mărturia bună a îngerilor. „Îngerii păzitori ai noștri sunt cei care scriu în Cartea Vieții faptele noastre și ne scriu pe noi înșine înaintea lui Dumnezeu, bine știind că îngerii vor da mărturie despre noi înaintea Tatălui ceresc la înfricoșata judecată. Ei vor vorbi despre noi și ne vor prezenta înaintea lui Dumnezeu ca pe niște slujitori și iubitori de Dumnezeu care și-au îndeplinit responsabilitățile sufletești și trupești”.


Pentru că biserica parohială este închinată Sfinților Arhangheli, ÎPS Irineu a îndemnat pe credincioșii din această comunitate să poarte mereu în rugăciune pe acești apărători împotriva vrăjmașului. În cuvintele ÎPS Sale, „ori de câte ori ne cuprinde frica sau teama, avem slăbiciune și neputință, și rugăm pe Sfinții Arhangheli, aceștia vin în ajutorul nostru și ne apără, pentru că puterea lor este ca un scut, ca o pavăză care risipește săgețile înveninate ale diavolului și care îl alungă efectiv de la viața noastră, din apropierea sufletului nostru și ca niște frați sfătuitori și ajutători ai noștri ne poartă de mână spre calea Împărăție lui Dumnezeu”.


La zi de mare praznic, pentru activitatea bisericească deosebită, părintele paroh Mucică Daniel Narcis s-a învrednicit de a primi din partea ÎPS Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, rangul de iconom stavrofor, alături de îndemnurile părintești pentru a continua această lucrare de înfrumusețare a bisericii parohiale, dar mai ales pentru a fi aproape de sufletele credincioșilor care trec pragul acestei sfintei biserici închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din orașul Craiova.


Prof. Doru Marcu