MSN

05.11.2019 – Conferinţă internaţională închinată Macii Domnului, la Facultatea de Teologie din Craiova

Aula „Mitropolit Nestor Vornicescu” a Facultăţii de Teologie din Craiova a găzduit luni, 4 noiembrie, Conferinţa internaţională cu tema „Maica Domnului în tradiţia Bisericii Orientale”. În acest sens, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, oaspeţi de seamă din ţară şi din străinătate au prezentat referate cu teme despre teologia Maicii Domnului.

Evenimentul organizat luni, 4 noiembrie, la Facultatea de Teologie din Craiova a fost deschis prin cuvântul de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Irineu, care a vorbit despre rolul Maicii Domnului în teologia ortodoxă. „Credem că ar trebui să fie mult mai multe simpozioane şi dezbateri teologice de acest fel, întrucât Maica Domnului este Stăpâna lumii şi Maica Domnului nostru Iisus Hristos, şi dacă vorbim despre Fiul ei, în mod implict trebuie să vorbim şi despre ea. Teologia Maicii Domnului sau teologia marială este un pilon deosebit de important în credinţa noastră ortodoxă, aşa cum este şi în Crezul nostru, când vorbim despre naşterea de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria a Fiului lui Dumnezeu. De aceea în gândirea teologică a tuturor creştinilor, Maica Domnului are un loc deosebit. Chiar şi cei care iniţial au contestat rolul ei în iconomia mântuirii, astăzi se îndreaptă căre dânsa ca spre singura speranţă şi singura persoană care poate să unească pe oameni în jurul Mântuitorului Hristos”, a spus IPS Părinte Mitropolit Irineu.

Conferinţa despre „Maica Domnului în tradiţia Bisericilor Orientale” s-a desfăşurat pe parcursul a două sesiuni de comunicări. Prima dintre ele, dedicată exclusiv teologiei mariale, i-a avut ca şi conferenţiari pe pr. prof. Jacob Tekeparambil, directorul Institutului Ecumenic Sfântul Efrem Sirul din Kerala, India, şi pe pr. prof. univ. dr. Matteo Potoczny, profecanul Facultăţii de Teologie catolică din Opole, Polonia. Primul invitat, pr. Jacob Tekeparambil, a vorbit despre „Maica Domnului în textele liturgice siriace”,  evidenţiind în special atributele şi numirile Maicii Domnului din Breviarul liturgic siriac. Pr. Matteo Potoczny a subliniat în discursul său paralelismul dintre „Eva cea Veche şi Eva cea Nouă”, după scrierile Sfântului Efrem Sirul şi Iacob de Sarug. Cea de a doua parte a conferinţei a început cu prezentarea pr. conf. dr. Constantin Băjău, de la Facultatea de Teologie din Craiova, care a vorbit despre „Textele patristice închinate Maicii Domnului, traduse în limba română”. Ultima parte a întâlnirii a fost dedicată unei analize istorico-critice asupra perioadei de cenzurare a texteolor teologice, în vremea regimului comunist. Au luat în acest sens cuvântul dr. Tudor Nedelcea, de la Institutul „CS Nicolaescu Plopşor” din Craiova şi dr. Silviu Nedelcu, de la Biblioteca Academiei Române.

Tot în cadrul evenimentului academic, organizat luni, 4 noiembrie, la Facultatea de Teologie din Craiova, au fost lansate două lucrări recente, prima publicată la Editura „Mitropolia Olteniei” şi intitulată dugestiv „Mireasa Luminii. Imne din Bisericile Siriene, închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, şi cea de a doua, publicată la Editura Eikon, semnată de dr. Silviu-Constantin Nedelcu, cu titlul „Cenzurarea presei ortodoxe în comunism”.

Pr. Ioniţă Apostolache