MSN

Sectorul Administrativ

Sectorul Administrativ Bisericesc

Coordonează activităţi misionare şi pastorale la nivel parohial, protopopesc, mănăstiresc, precum şi la cel al Centrului Eparhial prin activităţile Exarhatului, Inspectorului bisericesc, Serviciului Personal, Juridic, Registratură şi Arhivă.

Acest sector este coordonat de Pr. conf. univ. dr. Ioan Picu Ocoleanu, Consilier administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Craiovei.

În cadrul acestui sector, sunt dezbătute probleme legate de numiri şi transferări de preoţi şi diaconi în posturile vacante de la parohii şi mănăstiri, respectiv spitale şi alte unităţi bugetare din cadrul Arhiepiscopiei Craiovei, subiecte legate de disciplina clerului şi de altă natură.

Consilier:  Pr. Conf. Univ. Dr. Ioan Picu Ocoleanu

Tel./Fax: 0251.415.054, Tel.: 0754.035.905

e-mail: ocoleanu@yahoo.de

E-mail: s_administrativ@m-ol.ro
 

Secretariatul Eparhial

Secretariatul Eparhial este în responsabilitatea Pr. Florin Popescu,
 şi reprezintă structura organizatorică ce facilitează circulaţia actelor oficiale precum şi contactul credincioşilor cu ierarhia ecleziastică si cu administraţia eparhială. Munca desfăşurată în acest compartiment constă în eliberări de acte, intrări si ieşiri de acte oficiale, corespondenţa oficială, tehnoredactări de acte.
 

Inspector resurse umane:
Pr.Daniel Mucică

Tel.: 0251.415.054, 0351.453.356/119,

        0754.031.853

Secretar Eparhial:

Pr. Popescu Florin

Tel.: 0251.415.054/ 0754.031.864,

        0351.414.004