MSN

Sectorul Cultural

Documente Necesare pentru acordarea Avizului de cult

- Cerere profesor – Acord cult

Cerere student – Binecuvantare

Consilier – Pr. Grigore Vulcănescu

Tel.: 0761.649.630; 0754.035.906
e-mail: s_cultural@m-ol.ro


Editura Mitropolia Olteniei – Director Pr. Conf. Dr. Adrian Boldişor
Tel.: 0251.415.054, 0754.031.854
e-mail: editura@m-ol.ro


Biroul de învăţământ, activităţi cu  tineretul şi de catehizare

- Inspector d-na

Daniela Hogea

Tel.:  0770 791 561
e-mail: s_cultural@m-ol.ro


Biroul mass-media şi purtătorul de cuvânt
– Pr. Lect. Dr. Ioniţă Apostolache
Tel.: 0754.035.906

Sectorul Cultural

al Arhiepiscopiei Craiovei îşi defăşoară activitatea prin trei coordonate: Activitatea Editorială, Activitatea Educaţională şi Activitatea Catehetică

Biroul Învăţământ Religios:
Învăţământul teologic universitar

În cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei, învăţământul teologic universitar este reprezentat de Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii din Craiova. Facultatea este structurată pe 3 cicluri de învăţământ: studii universitare de licenţă, studii universitare de master şi studii doctorale. În cadrul studiilor universitare de licenţă funcţionează 2 domenii fundamentale: domeniul Teologie, cu specializările Teologie ortodoxă pastorală, Teologie ortodoxă didactică şi Teologie socială şi domeniul Asistenţă socială, cu specializarea Asistenţă socială. În cadrul studiilor universitare de master funcţionează domeniul Teologie cu specializările Doctrină şi cultiură, Teologie biblică şi asistenţă socială şi Misiune şi pastoraţie. În cadrul Şcolii Doctorale funcţionează 2 conducători de doctorate şi două specializări: Teologie dogmatică şi Teologie istorică. Toate domeniile şi specializările facultăţii sunt acreditate să funcţioneze sau prezintă autorizaţie de funcţionare din partea Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică. http://teologie.central.ucv.ro/

Învăţământul teologic preuniversitar.
Învăţământul teologic liceal

Este reprezentat de Seminarul Teologic Liceal „Sf. Grigorie Teologul” din Craiova şi Liceul Teologic Târgu-Jiu, acestea fiind, conform legii, instituţii de învăţământ de specialitate, filieră vocaţională – profil teologic, cu specializarea teologie şi filologie-teologie, cu o durată de şcolarizare de 4 ani. – link site Seminar si Liceu Teologic

În şcolile de stat, Ora de Religie este predată, la nivelul celor două inspectorate şcolare aferente eparhiei noastre, de 359 de profesori de religie (Dolj: 216; Gorj: 143).

ACTIVITATEA CATEHETICĂ

se desfăşoară prin Biroul de învăţământ, activităţi cu tineretul şi de catehizare şi prin fundaţiile şi asociaţiile non-guvernamentale, aflate sub patronajul Arhiepiscopiei Craiovei după cum urmează:

Organizarea de activităţi cu tinerii :

  • Implementarea Proiectului „Hristos împărtăşit copiilor” care priveşte educaţia tinerilor cu vârsta cuprinsă între 6-17 ani, prin organizarea de întâlniri catehetice cu grupurile de tineri existente în parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Craiovei
  • Organizarea Congresului Tinerilor Creştini Ortodocşi din Arhiepiscopia Craiovei în perioada – link film
  • Redactarea cotidianului „Lumina” Ediţia de Oltenia, începând cu luna august a anului 2010. – link site
  • Publicaţiei on-line pentru preoţi „Revista ortodoxă”. www.revistaortodoxa.ro

Activitatea Fundaţiilor şi Asociaţiilor

Fundaţia „Cuvântul care zideşte” este organizaţie non-guvernamentală, aflată în patronajul Mitropoliei Olteniei, care are ca principale obiective desfăşurarea de activităţi cu caracter cultural. www.cuvantulcarezideste.ro

Fundaţia Bunavestire, care funcţionează în cadrul Aşezământului Bunavestire din comuna Grădinari, Judeţul Olt, are în grijă Colegiul Naţional de fete orfane, susţinând proiecte ce privesc îngrijirea, educarea, ajutorarea şi promovarea celor 160 de fete din centrele de plasament. La finalizarea studiilor elevele vor obţine o diplomă recunoscută în ţară, cu dublă specializare: matematică şi arhitectură. – link site

Societatea Ortodoxă Naţională a femeilor din România (S.O.N.F.R.) din Craiova desfăşoară diverse activităţi culturale şi de misiune în diferite locaţii : spitale, case de copii, grădiniţe, penitenciare şi azile, precum şi în familiile aflate în dificultate.  – link site

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), filiala Craiova – link site

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR), filiala  Tg. Jiu cercetarea bolnavilor din spitalul municipal Tg. Jiu şi oferirea de cărţi de rugăciune, iconiţe şi pachete cu hrană. – link site

Asociaţia Studenţilor Facultăţii de Teologie din Craiova – link site

Asociaţia Provita, filialele Craiova şi Tg. Jiu – link site Craiova, – link site Tg. Jiu