MSN

Sectorul Social

SECTORUL SOCIAL-MISIONAR

 

- PREZENTARE GENERALĂ - 

  Activitatea de asistenţă socială în cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei se desfăşoară atât la nivelul structurilor proprii (parohii, mănăstiri, reţeaua de birouri de asistenţă socială), cât şi prin intermediul organizației non-guvernamentale ce funcţionează cu binecuvântarea acesteia – Asociaţia Vasiliada.

         Viziunea noastră reprezintă o lume în care nimeni nu se simte singur şi părăsit, în care dragostea lui Dumnezeu şi a semenilor sunt percepute şi împărtăşite; o societate în care oamenii şi-au recâştigat pacea sufletească, şi-au acceptat condiţia – ceea ce sunt şi ceea ce au,  iar atunci când doresc mai mult o fac cu discernământ, responsabilitate, dragoste şi teamă de Dumnezeu.

         Misiunea noastră este să oferim servicii de asistenţă socială persoanelor care au nevoie de ajutor, nediscriminatoriu, necondiţionat şi cu dragostea cu care Iisus Hristos ne-a poruncit

         Scopul nostru este sprijinirea persoanelor aflate in dificultate si asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale omului, in special ale categoriilor sociale defavorizate.

         Obiective

 1.     Furnizarea de servicii sociale primare si specializate, precum si servicii de ingrijire social-medicala, conform prevederilor legale in vigoare.

2.      Crearea si mentinerea unor retele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se afla in situatii de dificultate.

3.      Colaborarea si dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu alte institutii de stat sau private care desfasoara activitati in domeniu.

4.      Informarea opiniei publice cu privire la problematica sociala, in scopul educarii si sensibilizarii acesteia, prin: organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, dezbateri etc; editarea de publicatii (reviste, brosuri, pliante), materiale audio-video, materiale in format electronic; desfasurarea de campanii publice in vederea implicarii comunitatii in rezolvarea unor probleme sociale.

5.      Participarea activa la elaborarea si aplicarea politicilor sociale, strategiilor si planurilor de actiune la nivel national, judetean si local.

6.      Efectuarea de studii si cercetãri sociale referitoare la diferite problematici si fenomene sociale.

Grupuri tinta

·         persoane lipsite de conditii minime de trai (adapost, hrana, igiena, asistenta medicala, afectiune familiala);

·         copii ai strazii si tineri postinstitutionalizati;

·         copii si tineri infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA;

·         comunitati de etnie roma cu risc social;

·         persoane cu dizabilitati fizice, psihice si/sau sociale;

·         persoane abandonate sau cu risc de abandon (scolar, familial, social);

·         persoane varstnice;

·         persoane abuzate (fizic, psihic) intrafamilial sau extrafamilial;

·         persoane rezidente in institutii de ocrotire sau de detentie;

·         persoane afectate de calamitati naturale;

·         persoane afectate de droguri, prostitutie, alcool, vagabondaj;

·         familii nevoiase cu multi copii si/sau monoparentale;

·         femei singure insarcinate.

PROGRAME:

În brațele mamei – Program de sprijin pentru copil și familie;

Egalitatea între oamnei, imuna la virusul HIV – Program de sprijin pentru copil și tineri seropozitivi;

Eficient, nu deficient! – Program de asistență pentru persoanele cu dizabilitați;

Ajutor de urgență – Program de asistare a persoanelor aflate în situații de criză.

 

AȘEZĂMINTE SOCIALE:

 Centrul pentru copii “Aripi de Lumină”- Craiova;

Centrul social “Sf. Stelian” – com. Lipovu, jud. Dolj;

Centrul de informare și consiliere – “Sf. Ecaterina”;

Centrul social  “Sf. Vasilie” – Tg. Jiu, jud. Gorj.

 

Consilier – Pr. Adrian Stănulică

Tel./Fax: 0251.521.040,

Tel.: 0754.031.850

e-mail: consilier_social@m-ol.ro 

Biroul de Asistenţă Socială al Arhiepiscopiei Craiovei

Tel./Fax: 0251.521.040

e-mail: social@m-ol.ro