MSN

PS Emilian

PS Emilian Lovişteanul

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului

PS Emilian Lovişteanul

 

DATE PERSONALE

Data naşterii: 12 februarie 1972

Locul naşterii: Loc. Berezeni, jud. Vaslui

STUDII

 

- 1990-1995 Seminarul Teologic Liceal ,”Veniamin Costachi”, M-rea Neamţ;

- 1996-2000 Facultatea de Litere şi Teologie, Universitatea ,”Ovidius”, Constanţa, Specializarea Teologie-Istorie;

- 2000-2002 Masterat, Specializarea Istorie veche-medievală în cadrul Facultăţii de Istorie, Universitatea “Ovidius”, Constanţa;

- 1999 – Cursuri privind conservarea şi protejarea patrimoniului bisericesc naţional, organizate de Secretariatul de Stat pentru Culte;

- 2001 – Curs de limba engleză organizat de către Consiliul Mondial al Bisericilor (Geneva) la Academia Ortodoxă din Vilemov, Cehia;

- 2003-2008 – Doctorand, Specializarea Istoria Bisericii Ortodoxe Române, cu teza de doctorat “Mitropolia Moldovei şi Sucevei: Arhiepiscopia Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea (1900-1948)”, elaborată sub îndrumarea acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi;

- 2005 Stagiu de perfecţionare a limbii engleze la Comunitty of the Resurrection, Mirfield şi cursurile de teologie din cadrul Colegiului Teologic Resurrection, Marea Britanie.

- din 13.01.2009 – Doctor în Teologie

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

 

2004-2009 Asistent universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

2009 – prezent Lector universitar în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi.

FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI ONORIFICE

 

1998-2001 Mare Eclesiarh al Mănăstirii Neamţ;

2001 – Referent la Centrul eparhial Iaşi;

2002-2005 Preot spiritual al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi;

2006 – în prezent Membru în Comisia liturgică a Arhiepiscopiei Iaşilor;

2007-2008 Preşedinte al Consistoriului monahal din Arhiepiscopia Iaşilor.

2008-2009 Consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor.

2009 – Exarh pentru judeţul Iaşi.

2009 - Ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de lucru din 29 octombrie. Hirotonit ca Arhiereu şi instalat ca Episcop-Vicar la data de 14 noiembrie.

ACTIVITATEA STIINŢIFICĂ

 

A. LUCRĂRI PUBLICATE

I. Volume în colaborare:

1. Cetatea Sfintei Parascheva – Catedrala si ansamblul mitropolitan Iaşi, coautor pr. Nicolae Dascălu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007.

2. Sfinţi ocrotitori ai Moldovei – canonizaţi în perioada 1992-2009, Editura Doxologia-MMB, Iaşi, 2009, 103p.+16 p. foto. ISBN: 978-606-92105-6-7

II. Studii

a) publicate în volume colective:

1. Mănăstirea Neamţ – Activitatea de aşternere a cărţii cultice româneşti şi circulaţia cărţii nemţene între secolele XIV-XVI – consideraţii generale, în volumul „Istorie si diplomaţie în relaţiile internaţionale. Omagiul istoricului Thasin Gemil”, Ovidius University Press, Constanţa, 2003, p. 155-162;

2. Legăturile Bisericii Ortodoxe Romane cu Biserica Anglicană – aspecte generale, în volumul „Omagiul profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani”, Edit. Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, p. 698-702.

3. Promovarea literaturii române bisericeşti şi a unităţii de limbă prin propovăduirea şi transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, în volumul „Sfânta Scriptură si Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice”, volum îngrijit de Pr. Lect. Dr. Mihai Vizitiu, Edit. Trinitas, Iaşi, 2008, p. 436-443;

4. Prietenul monahilor, în volumul „Părintele Arhidiacon Ioan Ivan – Comoara de sub tâmpla

Mănăstirii Neamţ”, Edit. Trinitas, Iaşi, 2009, p. 97-101;

b) publicate în reviste de specialitate:

1. Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (I), în „Teologie şi Viaţă”, mai-august (5-8) 2002, p. 131-147;

2. Locul Sfintei Mănăstiri Neamţ în spiritualitatea românească a secolelor XIV-XVI (II), în „Teologie şi Viaţă”, septembrie-decembrie (9-12) 2002, p. 108-125;

3. Contribuţii filantropice ale preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor în timpul Primului Război Mondial, în „Teologie si Viaţă“, iulie-decembrie (7-12) 2003, p. 229-236;

4. Personalităţi ale cinului călugăresc nemţean de la sfârşitul secolului al XIV-lea până în secolul al XVI-lea, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul VIII, 2003, p. 281-286; ISSN: 1841-849X.

5. Stefan cel Mare si Sfânt si Mănăstirea Neamţ, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul IX, 2004, p. 51-58 si în „Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, Anul IX, nr. 9, 2004, Editura Universitaria, p. 85-89; ISSN: 1841-849X.

6. Situaţia economică a Arhiepiscopiei Iaşilor în prima jumătate a secolului al XX-lea, în ,,Teologie si Viaţă”, ianuarie–iunie (1-6) 2005, p. 307-319;

7. Acţiuni religioase si politice din Mitropolia Moldovei si Bucovinei în prima jumătate a secolului al XX-lea, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie, tomul X, 2005, p. 55-72; ISSN: 1841-849X.

8. De la „altarul” teologiei la păstorirea Bisericii străbune – Mitropolitul Iustin Moisescu, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XI, 2006, p. 71-86; ISSN: 1841-849X.

9. Monahismul în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 125-138; ISSN: 1841-849X.

10. Patriarhul Nicodim si poziţia lui faţă de instaurarea regimului comunist în România, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza» Iaşi, (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tom. XIII, 2008, p. 161-170; ISSN: 1841-849X.

11. Monahismul din Moldova si Decretul 410 din 1959, în „Teologie si Viaţă”, nr. 1-4, 2009, p. 114-132.

III. Recenzii

1. Taizé – un sens al vieţii, Olivier Clement, Buc., 1998, Ed. Anastasia, (recenzie) în „Întru lumina lui Veniamin Costachi”, 1998;

2. Institutul Teologic Diecezan Ortodox Român Caransebeș (1865-1927) – contribuţii istorice, de Prot. Conf. Dr. Vasile Petrica, (recenzie), în ,,Teologie si Viaţă”, septembrie-decembrie (9-12) 2006, p. 401-403.

IV. Articole si consemnări

1. Înălţarea Domnului la Mănăstirea Neamţ, în „Candela Moldovei”, an XI, 6-7, iun-iul. 2002, p. 16-17;

2. Cum a reflectat presa ieşeană hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, în „Candela Moldovei”, XI, 10-11, octombrie-noiembrie 2002, p. 18-19;

3. Prea Sfinţitul Ioachim Mareş la ceas aniversar, în „Teologie si Viaţă”, septembrie-decembrie (9-12) 2002, p. 190-196;

4. Bucuria dialogului în Comunitatea ,,Învierii” din Mirfield – Anglia, în ,,Candela Moldovei”, an XIV, nr. 7-9, iulie-septembrie 2005, p. 42;

5. Simpozionul ,,Logos, icoană si contemporaneitate” (Sărbătorile Galaţiului, 28-30 noiembrie 2006), în ,,Candela Moldovei”, an XV, nr. 12, decembrie 2006, p. 28-29.

6. Al XV-lea Congres Internaţional şi interconfesional monahal (CIIR), în „Candela Moldovei”, an XVI, nr. 7-9, iulie-septembrie, 2007, p. 42-43.

7. Colocviul spiritual academic „Sf. Ierarh Varlaam – Mitropolitul Moldovei-slujitor al credinţei şi culturii creştine, consemnări în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 549-550.

8. Sesiunea anuală a Comisiei de istorie bisericească a Bisericii Ortodoxe Române, consemnări în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 563-564.

9. Simpozionul naţional: Rezistenţa prin religie în timpul regimurilor totalitare, consemnări în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza», Iaşi (serie nouă)”, Teologie Ortodoxă, tomul XII, 2007, p. 569-570.

10. Oraşul Iaşi la împlinirea a şase secole de atestare documentară, în „Teologie si Viaţă”, iulie-decembrie (nr. 7-12), 2008, p. 71-74.

B. COMUNICĂRI STIINŢIFICE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE

a) naţionale

1. Mitropolia Moldovei în timpul Sf. Voievod Stefan cel Mare, în cadrul Colocviului Academic Atlet al lui Hristos în Europa: 550 de ani de la ungerea ca Domn a Sf. Voievod Stefan cel Mare (1457-2007), Centrul social-cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 14 aprilie 2007;

2. Viaţa monahală din Mitropolia Moldovei si Sucevei în perioada păstoririi Mitropolitului Iustin Moisescu (1957-1977), sub regim comunist, în cadrul Simpozionului naţional Rezistenţa prin religie în timpul regimurilor totalitare, Curtea de Argeş, jud. Argeş, 21-22 septembrie 2007.

3. Misiunea lăuntrică a Bisericii în scrierile Părintelui Iustin Popovici, Conferinţă A.S.C.O.R.: Cuviosul Iustin Popovici, teolog al sârbilor si filosof al Duhului Sfânt, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 8 aprilie 2009.

b) internaţionale

1. Viaţa comunitară în mănăstirile ortodoxe din Moldova, România, în cadrul celui de al 30-lea Congres Internaţional Interconfesional al Monahilor „Viaţa consacrată, loc si izvor de revigorare spirituală într-o lume secularizată”, Abaţia de Maguzzano, Italia, 10-17 iulie 2002;

2. Viaţa monahală în tradiţia Bisericii Ortodoxe Romane, Conferinţă ţinută la College of the

Resurrection din Mirfield, afiliat la Universitatea din Leeds, Marea Britanie, 14 martie 2005;

3. Viaţa monahală ca factor de unitate si de putere spirituală a poporului român, conferinţă Ţinută la al XV-lea Congres Internaţional şi Interconfesional monahal (CIIR) „Rădăcinile vieţii monahale şi roadele ei astăzi”, Abaţia de Belloc, Franţa, 16-21 iunie 2007.

4. Patriarhul Nicodim si poziţia sa faţă de instaurarea comunismului în Ţara noastră, Congres internaţional: Rezistenţa prin religie. Eroi si martiri întru Hristos, Constanţa, 19-21 septembrie 2008.

5. Pictura exterioară a bisericilor din Moldova, continuatoare a artei bizantine, Simpozion internaţional de bizantinologie: Cercetarea ştiinţifică în artele bizantine. Rolul misionar al artelor bizantine în actualitate, Iaşi, 27-28 noiembrie 2008.

6. Promovarea literaturii româneşti si a unităţii de limbă prin propovăduirea si transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu, Simpozionul internaţional : Sfânta Scriptură si Sfânta Liturghie – izvoare ale vieţii veşnice, Iaşi, 13-15 octombrie 2008.

7. Rolul pastoral al monahismului în societatea românească, în cadrul Seminarului internaţional „Comunitatea parohială si noua configuraţie europeană. Experienţa şi grija pastorală”, Centrul Cultural Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, Durău, 18-24 mai 2009.

C. PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE, COMUNICĂRI STIINŢIFICE, CONFERINŢE

a) naţionale

1. Stefan cel Mare si Sfânt – Apărător al Creştinătăţii, Comisia Naţională de Istorie Eclezială Comparată, Focşani, 8-19 iunie 2004;

2. Simpozionul interconfesional: Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o lume schimbătoare, Iaşi, 6 octombrie 2004;

3. 1700 de ani de la urcarea pe tron a împăratului Constantin cel Mare (306) si 600 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Nicodim de la Tismana (1406), Comisia Naţională de Istorie Eclezială Comparată, Mănăstirea Tismana, 19-21 mai 2006;

4. Simpozionul: Logos, icoană si contemporaneitate, în cadrul Sărbătorilor Galaţiului, 28-30 noiembrie 2006;

5. Simpozionul dedicat împlinirii a 220 de ani de la ridicarea turnului clopotniţă al Bisericii Sf.

Spiridon din Iaşi, Centrul eparhial Iaşi, 11 decembrie 2006;

6. Colocviul spiritual-academic Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei – slujitor al credinţei si culturii creştine, Centrul social-cultural „Sf. Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ, 28 august 2007;

7. Comisia Română de Istorie Eclezială Comparată si Studiu al Creştinismului, cu tema: Cinstirea Sfintelor Icoane în Ortodoxie. Retrospectivă istorică, momente cruciale de stabilire a teologiei icoanei si de criză majoră, Centrul social-cultural „Sf. Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ, 10-13 septembrie 2007;

8. Simpozionul naţional: Iaşi – oraşul bisericilor, Iaşi, organizator, 16-17 iunie 2008;

9. Sesiunea de comunicări ştiinţifice: Sf. Vasile cel Mare. Lumina vieţii si operei sale la 1730 de ani de la trecerea la Domnul, Comisia română de istorie si studiu al creştinismului, Centrul Cultural-social „Sf. Calinic de la Cernica”, Mănăstirea Cernica, 2-4 octombrie 2008.

10. Conferinţa naţională intitulată: Text si discurs religios, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere, Iaşi, 5-6 decembrie 2008.

b) internaţionale

1. Simpozionul internaţional Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de sud-est, din preistorie până în perioada medievală, Iaşi, 17-20 octombrie 2004;

2. Simpozionul interconfesional si interdisciplinar Healing of Memories (Vindecarea memoriei), Iaşi, 3-5 mai 2006;

C. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI RADIO

1. Înţelesul duhovnicesc al Săptămânii Patimilor, Radio Iaşi, aprilie 1999;

2. Viaţa religios-culturală contemporană în Marea Britanie, Radio Trinitas, iulie 2005;

3. Sfântul Ioan Iacob de la Neamţ, sărbătorit de românii ortodocşi, Radio Trinitas, august 2005;

4. Mitropolitul Moldovei Gavriil Calimachi-120 de ani de la trecerea la cele veşnice, Radio Trinitas, februarie 2006;

5. Poruncile dumnezeieşti, Radio Trinitas, mai 2006;

6. Biserica Moldovei în timpul Domniei Sf. Stefan cel Mare, Radio Trinitas, aprilie 2007;

7. Catedrala Mitropolitană din Iaşi, în cadrul emisiunii „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, Iaşi, 2 februarie, 2008;

8. Patriarhul Nicodim Munteanu – 60 de ani de la trecerea la cele veşnice, în cadrul emisiunii „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, Iaşi, 27 februarie 2008;

9. Iaşi – oraşul bisericilor: 600 de ani de la prima atestare documentare documentară a oraşului Iaşi, în emisiunea „Dialogurile Trinitas”, Radio Trinitas, 19 iulie 2008;

10. Activitatea culturală a Arhiepiscopiei Iaşilor la Hramul Catedralei Mitropolitane – 2008, în emisiunea „Expres cultural”, Radio Trinitas, 8 octombrie 2008;

11. Sfântul Mucenic Ioan Valahul în spiritualitatea românească, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 12 mai, 2009;

12. Monahismul creştin de-a lungul veacurilor, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 14 mai, 2009;

13. Sf. Pahomie cel Mare întemeietorul vieţii de obşte, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 15 mai, 2009;

14. Simbolul de Credinţă – ultimele cinci articole, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 20 mai, 2009;

15. Importanţa celui de-al II-lea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, în emisiunea „Cuvântul care zideşte”, Radio Trinitas, 22 mai, 2009;

C. PARTICIPĂRI LA EMISIUNI TV

1. Istoria monahismului românesc, consultant ştiinţific la documentarul realizat de postul de televiziune Antena 1, septembrie 2000.